HACC ขอนแก่นจัด "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ จากผู้มีประสบการณ์จริง"

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เสาร์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ อาคารศูนย์บริการวิชาการ รับสมัคร จำกัด และ ต้องสมัครเป็นทีม ทำงานจริง

 

  ด้วยคำแนะนำของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ ( สคส ) ศูนย์ความร่วมมือ HACC_KKU จึงจัดสัมมนา พบผู้มีประสบการณ์จริง

  ขอเชิญ โรงพยาบาลที่ต้องการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในการพัฒนาโรงพยาบาล กับ โรงพยาบาลบ้านตาก ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ ถึง ๑๖๓๐ น. ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสัมมนานี้ นำทีมโดย นายแพทย์ พิเชษฐ์ บัญญัติ และ ทีมงานจากโรงพยาบาลบ้านตาก ค่าลงทะเบียนท่าน ละ ๖๐๐ บาท รับสมัครเป็นทีม ทีมละสามท่าน เพื่อนำไปทำจริง สนใจโปรดติดต่อที่ คุณ เดือนเพ็ญ ชีวพิมาย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๘๙๘๓ หรือ โทรสาร ๐๔๓-๒๐๒๔๐๘ รับเพียง ๖๐ ท่าน หรือ ๒๐ โรงพยาบาล เท่านั้นครับ

                                                                               จิตเจริญ ไชยาคำ
                                                                            ผู้อำนวยการ HACC-KKU

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)