การเตรียมเครื่องคอมฯ สำหรับใช้อบรมโครงการ Teach to the Future

การปรับปรุงโครงสร้างของโปรแกรมให้เหมือนกันทุกประการและมีสภาพแบบเดียวกันทุกเครื่อง

1. เริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นไว้สำหรับทำเป็นเครื่องต้นแบบของนักเรียน

2. สร้าง Image file ชื่อ student ด้วยโปรแกรม Ghost เป็นแบบ Partition image

3. ทำการคัดลอกไฟล์ ชื่อ student ผ่านระบบเครือข่าย ไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟที่ 2 ของแต่ละเครื่อง ซึ่งไดร์ฟดังกล่าวนี้ให้สร้าง format ให้เป็น FAT32

4. ที่เครื่องของนักเรียนทั้งหมด ให้เปลี่ยนการบูธเครื่องจากเดิมที่บูธจากการ์ดป้องกันการแก้ไขข้อมูล(Angel card) ไปเป็นการบูธจากแผ่นดิสค์ เป็นการชั่วคราวก่อน เมื่อทำการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปลี่ยนการบูธกลับมาที่ Angel card เหมือนเดิม การเปลี่ยนทำได้โดยแก้ไขจาก bios ให้กดปุ่ม [F2] หรือปุ่ม [del] เพื่อเข้าสู่เมนู bios ใช้รหัสผ่านตามที่กำหนด

5. ใส่แผ่นดิสค์ ชื่อ Boot DOS & Ghost ในช่องไดร์ฟ A:> เปิดสวิทซ์ให้เครื่องทำงานจนเข้าถึงสภาวะพร้อมใช้

6. พิมพ์คำสั่ง ghost เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Ghost

7. เลือก เมนูคำสั่ง Ghost patition from image จากนั้นเลือกไฟล์ student ที่คัดลอกมาเก็บไว้แล้วให้ติดตั้งลงฮาร์ดดิสค์ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

8. เอาแผ่นดิสค์ออกจากเครื่อง แล้วบูธเครื่องใหม่อีกครั้ง เราก็จะได้โปรแกรมที่พร้อมใช้งานเหมือนเครื่องต้นแบบทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ เพราะว่าทั้งชื่อเครื่องและหมายเลขไอพีเป็นตัวเดียวกันทั้งหมด

9. เราจะต้องแก้ไขหมายเลขไอพีใหม่ไม่ให้ซ้ำกันหรืออาจใช้วิธีกำหนดไอพีเป็นแบบ DHCP ก็ได้ และแก้ไขชื่อเครื่องของนักเรียนไม่ให้มีชื่อซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น กำหนดเป็น student01, student02,..student49, และ student50

10. ขั้นตอนสุดท้ายให้เปลี่ยนการบูธจากดิสค์ไดร์ฟ์กลับไปเป็นการบูธด้วยการ์ดป้องกันการแก้ข้อมูลเช่นเดิม


หมายเหตุ การ์ดป้องกันการแก้ไขข้อมูลหรือ Angel card นี้ เป็นสิ่้งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องคอมที่ใช้ในห้องเรียน เพื่อจะได้คงสภาพเดิมของโครงสร้างโปรแกรมและหน้าตาเดิมไว้ได้ทุกครั้งที่เปิดใช้เครื่องใหม่ สำหรับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ สามารถบันทึกไว้ได้ตราบเท่าที่ยังไม่ปิดเครื่อง หรือใช้วิธีการบันทึกด้วยสื่ออื่นเป็นการส่วนตัว เช่น Flash drive หรือ บันทึกผ่านเครื่อข่ายที่กำหนดให้ใช้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กานพลูความเห็น (0)