เราไม่มีพื้นฐานเรื่องการทำและออกแบบCAI   ก็เลยคาดหวังว่าเรียน กระบวนวิชานี้แล้วจะสามารถทำCAIได้สักเรื่อง  ทำไมอาจารย์ไม่สอนให้เป็นขั้นตอนที่คนไม่เป็นอย่างหนู สามารถทำได้  ทุกครั้งที่เรียนแล้วตามอาจารย์ไม่ทัน   ถามเพื่อน ๆ ก็ไม่รู้เหมือนกัน  ทำให้รู้สึกท้อมาก ๆๆ  อาจารย์ให้เทคนิกอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมาย  เช่นการทำให้ File เล็กลง  แนะนำการทำเทคนิกการทำข้อสอบ  แต่ไม่สอนทำขั้นตอนการทำข้อสอบ  แล้วเราจะทำได้อย่างไร  อย่างนี้เป็นต้น  ถ้าท่านอาจารย์ได้อ่านบล็อกของหนู  กรุณาเห็นใจนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานการสร้างหรือทำ CAI คนนี้บ้างเถอะนะคะ