กิจกรรม/โครงการ QA, KM ในช่วง เม.ย.– พ.ค. 49

ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 49 นี้ QAU ได้จัดกิจกรรม/โครงการด้านการประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้ทั้งสิ้น 4 โครงการ

     ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 49 นี้  QAU ได้จัดกิจกรรม/โครงการด้านการประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้ทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้ค่ะ

     1. “การประชุมเตรียมการการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. รอบสอง (EQA)”  วันอังคารที่ 25 เม.ย. 49 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกคณะวิชา ซึ่งรายละเอียดบางส่วนท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เคยแจ้งไว้ใน blog บ้างแล้วนะคะ  <Click>
     2. “เสวนาคนเขียน blog ในชุมชน NUKM blog  ครั้งที่ 2/2549” วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 49 เพื่อให้สมาชิกใน NUKM blog ซึ่งปกติจะได้พูดคุยกันผ่านทาง Blog2Blog (B2B)  ได้มาพบกันแบบ Face2Face (F2F) เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  และ ที่สำคัญในครั้งนี้ QAUได้เชิญ ท่านอาจารย์มาลินี  ผู้ก่อตั้งชุมชนคนเขียน blog และ พี่บอย  ผู้ก่อตั้งชุมชนสำนักงานเลขานุการ  ได้มาเล่าประสบการณ์ที่เป็นตัวแทนชุมชนภายใน ม.นเรศวรในการนำเสนอ “CoPs  ดีเด่น”  ในการเสวนาเครือข่าย UKM เมื่อต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาให้กับเราชาว มน. ที่พลาดโอกาสได้รับฟังร่วมกันอีกครั้งค่ะ

     3. “โครงการฝึกอบรม Feed Spring และ Planet Matter”  วันอังคารที่ 23 พ.ค. 49  ซึ่งผู้เข้าอบรมโปรแกรมดังกล่าว คือ Webmaster ของทุกคณะวิชา โดย QAU ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์จันทวรรณ และอาจารย์ธวัชชัย จาก ม.อ. เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

     4. “โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ (Assessor Training) ประจำปี 2549”  วันอังคารที่ 30 พ.ค. 49  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (Assessor) ในการประเมินคุณภาพภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอกจาก สมศ. ต่อไป 

     QAU จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ QA และ KM ของ ม.นเรศวร มา ณ ที่นี้  และทาง QAU จะได้ส่งหนังสือเชิญไปยังท่านและแจ้งไปยังคณะวิชาได้ทราบต่อไปค่ะ  แล้วพบกันในงานนะคะ

     เจนจิต รังคะอุไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมเลยครับ
JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

     ขอบคุณค่ะอาจารย์ได้รับคำชมจากอาจาย์แล้วรู้สึกปลื้มใจจริงๆ ค่ะ  ไม่ทราบว่ามีโครงการไหนที่อาจารย์สนใจเข้าร่วม ลปรร. ร่วมกันมั้ยคะ