วันนี้..ที่กลุ่มงานจิตเวช..มีเรื่องเล่าและยินดีกันหลายเรื่อง...เรื่องหนึ่งนั้นก็คือ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ท่านนายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์ ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพวกเรา มีคำสั่งได้ย้ายไปรับราชการในตำแหน่ง "ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง"..ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดิฉันได้ไปร่วมด้วยช่วยกันกับ "คุณชายขอบ" และทีมในการทำวิจัย เกี่ยวกับ "ภูมิปัญญา"ของชาวบ้านใน"การพัฒนาสุขภาพชุมชน" และส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพสู่การพึ่งตนเอง” อันเป็นส่วนหนึ่งใน"โครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" และทางโรงพยาบาลยโสธรได้มีการเตรียมการและกำหนดการเดินทางไปส่งท่าน คาดว่าเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2549 นี้ (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)...

 

 

 

เราชาว "จิตเวช"..โรงพยาบาลยโสธร

"ขอแสดงความยินดีกับท่าน นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์"
และขอให้ท่านและครอบครัวโชคดี สุข สมหวังตลอดไปนะคะ

จากใจ "ชาวจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร"