กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.

มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ ในส่วนของบุคลากรภาครัฐ รายละ 2,000 บาท

มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ   ในส่วนของบุคลากรภาครัฐ รายละ 2 ,000  บาท

        สิทธิ์ในการได้รับและการเบิกจ่ายตามมาตรการการให้ ความช่วยเหลือค่าครองชีพในส่วนของบุคลากรภาครัฐระหว่างหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ตามที่ ครม.เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ   ค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยในส่วนของบุคลากรภาครัฐ        ในเบื้องต้นจะประกอบด้วย  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อื่น ๆ ได้แก่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ อาสาสมัครทหารพราน และอาสาสมัครรักษาดินแดน ในอัตรา          รายละ 2 ,000 บาท นั้น  เป็นการจ่ายสำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท และจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น   สำหรับวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่าย  ช่วงเวลาการจ่าย และรายละ เอียดอื่น ๆ ที่ชัดเจน จะได้นำมาเล่าสุ่กันฟังในโอกาสต่อไป

            ที่มา :จุลสารกรมบัญชีกลางปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังจังหวัด

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย

หมายเลขบันทึก: 242946, เขียน: 18 Feb 2009 @ 13:56 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 05:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)