เป็นนักเรียนสถาบันพระปกเกล้าตอนที่ ๗๗(ปัญหาความมั่นคงของประเทศ๒)

ก่อนวันที่ ๕ ธันวา เราได้เคยขอให้เป็นวันสงบ และได้รับการตอบรับ ในวันที่ ๕ ธันวา ทุกอย่างสงบหมด ท่านจึงมองว่าเรายังมีทางที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ได้...และผมก็เห็นด้วยกับท่าน..

        ผมขอเล่าต่อในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา  ท่านเล่าว่า พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ว่าเมืองไทยนี้ดีจริงๆ นายกฯมีความ สามารถที่ทำให้บ้านเมืองที่เจริญกลายเป็นบ้านเมืองที่ลำบาก

        ประเทศเกาหลีหลังสงครามเดือดร้อนแสนสาหัส   คนเกาหลีอยู่ได้เพราะกระป๋องเบียร์ของอเมริกัน เพราะอเมริกันกินเบียร์แล้วทิ้งกระป๋องไว้ คนเกาหลีจึงเอากระป๋องเบียร์มาทุบๆทำฝาบ้าน

        เขมรสามฝ่าย ทำข้อตกลงที่กรุงโตเกียว เราผลักดันให้ฮุนเซนขึ้นเป็นผู้นำ ลูกชายฮุนเซนจบเวสต์ปอยท์ วันนี้เขมรเล่นกอล์ฟหลุมละพันเหรียญ  ของไทยยังเล่มหลุมละร้อยอยู่เลย

        ท่านฝากความไปถึงท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ การแก้ไขปัญหาของชาติ ให้ดูปัญหาพื้นฐาน ดูว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก และอย่าทิ้งปัญหาพื้นฐาน ต้องให้ประชาชนมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด (ใครจะเป็นคนไปบอกละเนี่ย..อิอิ) ท่านเล่าว่า ท่านผลักดันร่างพรบ.การบริหารราชการส่วนตำบล ๕ ครั้งกว่าจะได้มา เพราะต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง

ท่านเสนอความคิดเห็นว่า มาถึงวันนี้เรายังแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการเมือง แต่นักการเมืองของเราไม่ค่อยได้หยิบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดกัน  เราพูดกันถึงปัญหาความมั่นคง ๙ ข้อ  เช่น  ความแตกต่าง,ความเชื่อมั่นของปชช.ต่อการเมือง,ปัญหาภาคใต้,ยาเสพติด เป็นต้น แต่การกำหนดอย่างนี้เป็นการกำหนดตามสถานการณ์ ถ้าเป็นอย่างนี้ปีหน้าอาจจะเป็น ๑๕ ข้อก็ได้  ท่านเลยเสนอว่าให้กำหนดปัญหาหลักเพียง ๔ ข้อ คือด้านสังคมของชาติ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความมั่นคง

ท่านเห็นว่าถ้าแก้ที่การเมืองได้ ทุกอย่างน่าจะจบได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาพื้นฐานที่การเมืองแล้ว ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะไม่สิ้นสุด ไม่กี่ปีก็จะเกิดปัญหาใหม่

การแก้ปัญหา อาจจะเข้าไปอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่โต้ตอบกับฝ่ายตรงข้าม แต่เน้นการปฏิบัติให้ประขาชนเห็นว่าเรากำลังทำเพื่อประโยชน์ประชาชน

หากวิธีแรกทำไม่ได้ ก็ต้องเป็นวิธีที่สองที่เคยนำเสนอคือ โซ่ข้อกลาง ถ้าผู้ใหญ่ละวางเรื่องของพรรค เรื่องส่วนตัว ก็จะไม่มีปัญหา

ข้อเสนอของคุณธนินทร์ เจียวรนนท์ ที่ให้เพิ่มราคาผลผลิตเพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นข้อเสนอที่ดีแต่ก็มีคนต่อต้าน

เราน่าจะคิดถึงเกษตรกร  ผลผลิตมันสำปะหลัง ไร่ละ ๓-๔ ตัน ทำอย่างไรที่จะทำให้เขาได้ผลผลิต ๒๐ ตัน/ไร่

ระบบรวมอำนาจเป็น parliament system ถ้าเป็นระบบแยกอำนาจเป็น President system แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นประธานาธิบดี พอพูดอย่างนี้คนก็เลยตีความว่ามีคนอยากเป็นประธานาธิบดี (เอ๊ะ...ใคร...)ฮา

ปัญหาสามจว.ชายแดนภาคใต้ เรื่องปัญหาในบ้านเมืองน่าจะจบในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ พ.ต.ท.ทักษิณ โทร.มาหาขอให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปัญหาภาคใต้ เรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดง  ทำความเข้าใจกับเสื้อเหลือง ทำความเข้าใจกับฮุนเซน  ๒๔ กันยา นายกฯสมชายเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วมาบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวบอกให้ขอพลเอกชวลิตให้มาช่วย

การแก้ปัญหาข้อสำคัญ ๑.ต้องให้เกียรติเขา ใครพูดว่าเสื้อเหลืองทำไม่ดี ผมบอกว่าทำดีแล้ว การแก้ปัญหาต้อง

๑.ไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะ

๒.ต้องมีแนวทางร่วมกันจึงจะเจรจากันได้

๓.ให้ความจริงใจ

ท่านได้เล่าให้ฟังถึงการทำงานแก้ปัญหาภาคใต้ มีการเตรียมการ ๑๑ ตุลา ๕๑ คนใต้จะลุกขึ้นมาประกาศวันสันติสุขภาคใต้ โดยองค์กรของประชาชน ๓๐ วันจะไม่มีเสียงปืน ๖ ตำบลที่อยู่รอบ ๓๐ วันหลังหากไม่มีเสียงปืนดังก็ยุติทุกจุด แล้ววันที่ ๕ ธันวา ก็ถวายในหลวง

ในความเป็นจริง ภาคใต้ ยังต้องการอยู่ ๓ ประการหลัก

๑.ยังต้องการอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

๒.ต้องการเอาสังคมภูมิปุตรา พื้นที่ที่ประกอบการอยู่ร่วมกันไทยพุทธจีนอย่างสันติ

๓.ต้องการดูแลตัวเขาเองในระดับหนึ่ง (การปกครองส่วนท้องถิ่น นครปัตตานี)

ปัญหาภาคใต้เริ่มจากเมื่อ พ.ย.๔๔ มีการประชุม ครม.นอกสถานที่ที่นราธิวาส ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาขอร้อง พ.ต.ท.ทักษิณ บอกว่าดำเนินการติดตามเกาะกลุ่มผู้ไม่หวังดี แต่พอถึงชายป่าทหารไม่ให้เข้า ทำให้เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติ ทำให้ทักษิณตัดสินใจให้ตำรวจติดตามฝ่ายเดียว เป็นปฐมเหตุที่ล้ม พตท.๔๓ ความวุ่นวายจึงเกิด

        ท่านเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์กรือเซะ / ตากใบ การสั่งการของท่านที่ถูกหาว่าเอาใจมุสลิมและในที่สุดท่านก็หลุดพ้นจากตำแหน่ง

        การแก้ไขปัญหาภาคใต้ ถ้าดูขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ก่อความไม่สงบ ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน จะเป็นการวางระเบิด ทหารเราเยอะ แต่การครองถนนเวลากลางคืนก็คือพวกที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก  ถ้าเราวางกำลังซุ่มดูและคอยขัดขวาง (ไม่ใช่ซุ่มโจมตี) ความรุนแรงก็น่าจะลดลงทหารต้องได้รับการฝึกมากในเรื่องพวกนี้

        ปัญหาในภาคใต้ไม่รุนแรงมาก เพราะ Outside support ไม่มี

        เราส่งทหารไทยไปอิรัค เราชี้ให้อิรัคอิหร่านเห็นว่าเราไม่ได้กีดกันมุสลิม  ที่อิรัคทหารไทยตาย ๒ คน เพราะไปทำหน้าที่แทนโปแลนด์ เราพยายามฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอารเบีย

        การแก้ปัญหาการเมืองก็เหมือนกัน ระดับสูงไม่ทะเลาะกัน ระดับล่างก็ไม่ทะเลาะ

ท่านยังบอกให้เราดูพฤติกรรม ก่อนวันที่ ๕ ธันวา เราได้เคยขอให้เป็นวันสงบ และได้รับการตอบรับ ในวันที่ ๕ ธันวา ทุกอย่างสงบหมด ท่านจึงมองว่าเรายังมีทางที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ได้...และในข้อนี้ผมก็เห็นด้วยกับท่าน..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัยการชาวเกาะความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

อยากให้ประเทศไทยสงบสุข สังเกตุว่าตอนนี้รอยยิ้มมันหายไป ทุกทีๆ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะท่านอัยการชาวเกาะ
 • "เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ให้จริง ในวันมาฆบูชานี้เถิด
 • มหามงคลก็จะเกิด
 • ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบได้ด้วยพระพุทธานุภาพ"
 • ขอให้อิ่มบุญ ในวันหยุดมาฆบูชาค่ะ
 • หวัดดีค่ะ ท่านอัยการ

  • สบายดีนะค่ะ
  • ขอให้เป็นอย่างที่ท่านว่า...ขอให้ปัญหาที่คาราคาซัง ได้รับการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดเสียที
  • ทั้งปัญหาการเมือง /ปัญหา 3 จ.ชายแดนใต้
  • อยากเห็นบ้านเมืองสงบเสียที

สวัสดีครับคุณสุขสม

ผมว่าตอนนี้คนไทยเราอยากเห็นความสงบ แต่มิได้หมายความว่าเสื้อเหลืองสร้างความวุ่นวายได้ เสื้อแดงก็ต้องทำได้ คิดแบบนั้นมันไร้สาระ เพราะไม่ได้คิดถึงประเทศชาติ แต่ทีผ่านมา ถ้าชุมนุมโดยสงบผมถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ยังรับได้อยู่ครับ

แต่ยังไงก็แล่วแต๊...อยากเห็นบ้านเมืองสงบสักพัก...จะได้มาดูข่าวอื่นๆบ้าง ไม่งั้นผมดูแต่ข่าวบันเทิงจรืงๆ อิอิ

สวัสดีครับท่าน ศน.เอื้องแซะ

ขอให้อิ่มบุญเช่นกันครับ

สวัสดีครับน้องอ้อยควั้น

เสียดายลงใต้รอบสองไม่ได้ไปยะลา แต่ไปนราธิวาสกับปัตตานี

แต่จะลงไปอีกรอบหลังจากกลับจากอิหร่านครับ

เรากำลังหาแนวทางกันอยู่เพื่อเสนอรัฐอีกครั้ง จึงต้องลงไปคลุกกับพื้นที่ แล้วกลับมาจัดทำข้อเสนอ

คงได้มีโอกาสเจอกับน้องอ้อยควั้นกับท่านเกษตรยะลาสักครั้งครับ

สวัสดีค่ะ ท่านอัยการ

ไม่อ่ะ เครียดๆๆๆ อิอิ

เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาค่ะ

คิดถึงๆๆ นะคะ

Hey Hey Paula....

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจ

นี่ถูกจับเป็นหัวหน้ากลุ่มไปอิหร่าน เพราะวันประชุมไม่ไปประชุม อิอิ เครียดๆๆ

พรุ่งนี้เดินทางเข้ากทม.ที่สุวรรณภูมิ แล้วรอต่อเครื่องที่นั่นเลย อยากได้อะไรบ้างไหม..