การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ด้วยการละเล่นไทย

ครู
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

การละเล่นเขย่งหาเบี้ย

จุประสงค์  1. เพื่อให้เด็กสามารถทรงตัวด้วยขาข้างเดียวได้

                    2. เพื่อให้เด็กสามารถกระโดดขาเดียวได้

สื่อ               ตัวเบี้ย อาจเป็นก้อนหิน  ฝานำอัดลม

วิธีการจัดกิจกรรม

                    1.  ครูขีดตารางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหลาย ๆ ตาราง(เหมือนเอาบล็อกมาต่อกัน)

                    2.  เด็กจับคู่เป่ายิ้งฉุบ ใครชนะเล่นก่อน

                    3.  ผู้เล่นก่อนต้องโยนเบี้ยลงตารางทีละตาราง การโยนต้องไม่ถูกเส้นถ้าถูกให้ผ้เล่นคนต่อไปเล่นต่อ

                    4.  เมื่อโยนเบี้ยแล้วให้กระโดดขาเดียวไปบนตารางให้ครบทุกตารางยกเว้นตารางที่มีเบี้ยอยู่ต้องข้ามไป แล้วกลับมาเก็บตอนกระโดดกลับมา

                     5.  ครั้งต่อไปเด็กต้องโยนใหลงตารางถัดไป ทำเช่นนี้จนครบใครครบก่อน ถือว่าชนะ

 การประเมินผล  สังเกตความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา สามารถกระโดดไปกลับได้ 4 ใน 5 ครั้งถือว่าผ่าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัยความเห็น (4)

นายกวิน เลิศประเสริฐ
IP: xxx.128.53.208
เขียนเมื่อ 

ข้อตัวอย่างแผนงานก่ารพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ด้วยการละเล่นไทย เพื่อเป็นกรณีศึกษา โปรดอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

usajan
IP: xxx.175.126.103
เขียนเมื่อ 

การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

IP: xxx.25.232.59
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่สนใตน่ะค่ะแล้วจะส่งให้ค่ะ

IP: xxx.27.199.17
เขียนเมื่อ 

fxcgdvbjnzcbfyjvnjxtuvxjvyef