ตัวอย่างการเขียน const ของ Array Record ใน Delphi

John

type

  TOID_Record = record
    OID: String;
    Interval: Integer;
    UpdateType: Char;
  end;

const

  OID_COUNT = 17;
  OID_LIST : array[0..OID_COUNT - 1] of TOID_Record = (
    (OID:'sysDescr'; Interval:300; UpdateType:'u'),
    (OID:'sysUpTime'; Interval:300; UpdateType:'u'),
    (OID:'sysLocation'; Interval:300; UpdateType:'u'),
    (OID:'ifDescr'; Interval:300; UpdateType:'u'),
    (OID:'ifType'; Interval:300; UpdateType:'u'),
    (OID:'ifSpeed'; Interval:300; UpdateType:'u'),
    (OID:'ifMtu'; Interval:300; UpdateType:'u'),
    (OID:'ifPhysAddress'; Interval: 300; UpdateType:'u'),
    (OID:'ifInOctets'; Interval: 300; UpdateType:'a'),
    (OID:'ifOutOctets'; Interval: 300; UpdateType:'a'),
    (OID:'ifInUcastPkts'; Interval: 300; UpdateType:'a'),
    (OID:'ifInNUcastPkts'; Interval: 300; UpdateType:'a'),
    (OID:'ifInErrors'; Interval: 300; UpdateType:'a'),
    (OID:'ifAdminStatus'; Interval: 300; UpdateType:'a'),
    (OID:'ifOperStatus'; Interval: 300; UpdateType:'a'),
    (OID:'ifOutUcastPkts'; Interval: 300; UpdateType:'a'),
    (OID:'ifOutNUcastPkts'; Interval: 300; UpdateType:'a'));

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเขียนโปรแกรม

คำสำคัญ (Tags)#delphi#const#array#record

หมายเลขบันทึก: 23939, เขียน: 14 Apr 2006 @ 16:45 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)