สวัสดีชาวองค์กรการเงินชุมชนทุกท่าน

วันนี้วันสงกรานต์ขออวยพรให้เครือข่ายองค์กรการเงิน ๕ พื้นที่มีแต่ความสุข สดใส มีกำลังใจ ไร้ทุกข์โศก โรคภัยอย่ามาเบียดเบียน มีแรงทำงานกันต่อไป  อย่าท้ออย่าถอย อย่าหนีหายไปให้ ถ้าคิดว่าจะถอยลองถามตัวเองว่าทำไปถึงไหนแล้ว.... ถอยทำไม