คนดีสหเวช Happy Soul : 37 อาจารย์พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล

37 อาจารย์พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  37  ขอแนะนำ 
อาจารย์พจน์  พงศ์เผ่าพัฒนกุล  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2219

อาจารย์พจน์  พงศ์เผ่าพัฒนกุล

  • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  7  มิ.ย.  50
  • ตำแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   29 ม.ค.  52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)