AAR : KM สหเวช (2)

บอย สหเวช

   บันทึกฉบับที่แล้ว (Link) เป็น AAR จากบุคลากรในคณะฯ ที่เขียนส่งมาให้ผม สำหรับ AAR นี้เป็นของผมเอง

    AAR : KM สหเวช (บอย)

 • สิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรมในครั้งนี้
  - คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ที่ได้แบ่งวงออกเป็น 2 วง จะได้ลปรร. ในงานประกัน
    คุณภาพของสำนักงานเลขานุการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจ
    หลักของสำนักงานเลขานุการ
  - จะได้เรียนรู้ good practice งานประกันคุณภาพของภาควิชาที่มีการดำเนินการประกัน
    คุณภาพโดดเด่น
  - เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการจะเข้าใจ KM มากขึ้น
  - จะมี Blogger รุ่นใหม่ในคณะฯ เพิ่มขึ้น 
 • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากกิจกรรมในครั้งนี้
  - เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เมื่ออยู่ในวงที่ผมดำเนินการมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ตั้งใจฟังเพื่อน
    พูดในวง ปกติจะมีแซวกัน เล่นกันบ้าง
  - ทุกคนได้พูดกันอย่างเปิดใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ
  - คุณสมภพ (หยู) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ได้จดบันทึกทุกอย่างในรูปแบบแผนที่ความคิดและ
    สอบถามว่าเขาอยู่ตรงส่วนไหนของ QA ทำให้หลายคนเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวว่า ทุก
    คนจะต้องรู้ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับ QA ตรงไหน อย่างไร
  - ท่านคณบดีมีอารมณ์สุนทรีย์ในการร้องเพลงขับกล่อมทุกคนในรถให้เดินทางอย่างมีความ
    สุข
  - มักคุเทศน์ที่นำคณะบุคลากรจากสหเวชไป ท่านคณบดีได้ให้ทำ AAR ด้วย เรียกว่างานนี้
    ทุกคนมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง บางคนแกล้งทำนอนหลับ พอตื่นขึ้นมาก็ต้องทำ AAR
    ครับ
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหว้งจากกิจกรรมในครั้งนี้
  - ได้เรียนรู้ Good Practice ของแต่ละวงน้อยไป
  - สมาชิกวงที่ 2 ของสำนักงานเลขานุการ ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หลายคนยังงง ๆ กับ
    QA เพราะส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่
 • สิ่งที่จะกลับไปทำ
  - จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ QA ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ แบบภาษาบอย ๆ
     และหาสิ่งเสริมแรงทางบวก เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนสนใจในเรื่อง QA
  - แนะนำ Blog ให้กับอ.นพดล , คุณจักรพงศ์ และคนอื่น ๆ ในคณะฯ
   
  วันนี้สิ่งสำคัญผมต้องบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่ากันให้มีประสิทธิภาพที่สุด

                                                                                                        บอย
                                                                        ชุมชนสำนักงานเลขานุการ 


    

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#aar#ahs

หมายเลขบันทึก: 23755, เขียน: 12 Apr 2006 @ 20:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

Audit 1
IP: xxx.113.61.164
เขียนเมื่อ 

ขยันขนาดนี้ เอาเวลาที่ไหนพักผ่อน รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

อ้อ!  รูปที่เปลี่ยนใหม่ดูเข้าท่ากว่าเดิม อย่างนี้เขาถึงเรียกว่า

ตัวจริง...เสียงจริง

sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

สงกรานต์พักผ่อนหรือเปล่าคะ  ไม่เห็นคุณบอยเขียน blog พักผ่อนบ้างนะครับ 

 

 

แต่ก็เป็นกำลังใจ