การแต่งเครื่องแบบสีกากีและชุดข้าราชการขาวขีดเป็นงัยหลังปรับเข้าแท่ง ของข้าราชการพลเรือน
ติดตามได้เลยครับ
----------------------------

------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

--------------------------

เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้