งานบริการ : สร้างและปรับปรุง

Wanpen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จบประชุมไม่เป็นทางการ รายงานก็ไม่เป็นทางการ แต่ได้งานอย่างเป็นทางการ

พึ่งกลับมาจากร่วมงาน UKM ครั้งแรกของปี 2549 ณ หาดใหญ่เมืองแห่งการช็อป และเริ่มทำงานที่คุยกับคุณขวัญตระกูล ว่าจะกลับมาทำ FAQ ของฝ่ายบริการ เพราะว่า มีคำถามมากมายที่ผู้ใช้บริการชอบถาม และช่วงเวลาลงตัว ก็คือ เช้าวานนี้ 10 เมษายน 2549

ตอนแรกจะคุยกันแค่ 3 คน ขวัญตระกูล จรัญ และวันเพ็ญ ถึงที่สุด ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 5 หนุ่ม นพรุจ อนุรักษ์ มานะชัย สุชาติ และวีระ รวมเป็น 8 คน เลยถือเป็นการประชุมฝ่ายแบบไม่มีวาระ ผลการประชุมสรุปไว้ดังนี้

ประชุม ไม่มีวาระ ฝ่ายบริการ (10/04/2549)

1. จะทำ FAQ : Frequently Asked Questions เพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องถามคำถามเดิมๆ และตั้งคำถามใหม่ๆ ให้คนตอบตื่นเต้นกันบ้าง จะได้ฝึกฝนและให้บริการตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

มติ
           แยกออกเป็นหัวข้อต่างๆ
           1.1     ทั่วไป
           1.2     งานบริการยืมคืน
           1.3     งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
           1.4     งานบริการสื่อโสตฯ
           1.5     งานบริการฝ่ายอื่นๆ แจ้งให้ทราบและถ้าอยากเอามาแปะด้วย ก็ยินดี
  

          แบ่งหน้าที่กันหน่อย

               1. จรัญทำหน้าเว็บให้สวยงามสะดุดตา
               2. ขวัญตระกูล เป็นผู้ตั้งคำถาม (ถ้าคนอื่นๆ จะแจมก็ย่อมได้)
             คำถามที่ร่วมกันตั้งไว้บ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
                  -  เวลาเปิดบริการ
                  -  การเชื่อมต่อ  Wireless LAN            

                  -  การต่ออายุสมาชิก
                  -  การใช้บริการตู้ล็อกเกอร์
                  -  การสมัครสมาชิกของบุคคลภายนอก
                  -  การยืมต่อด้วยตนเอง / ทางโทรศัพท์
                  -  การตรวจสอบหนังสือค้างส่งด้วยตนเอง
                  -  ทำอย่างไรหากหนังสือหาย / ค้างค่าปรับ
                  -  การสำรองหนังสือของอาจารย์บางสาขาวิชา
                  -  การยืมหนังสือจากวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / การยืมจากต่างมหาวิทยาลัย/ต่างองค์กร
                  -  ส่งหนังสือนอกเวลาบริการทำอย่างไร
                  -  อื่นๆ จากเว็บบอร์ดและจากสมุดตอบคำถาม
             3. วันเพ็ญ  เป็นผู้ร่างคำตอบและนำเสนอในครั้งต่อไป


2.  การจัดอาหารร่วมงานรดน้ำดำหัว สำนักหอสมุด วันที่ 12 เมษายน 2549 ห้องสมุดกำหนดให้แต่ละฝ่ายนำอาหารมาทานร่วมกัน

     มติ
        1. มานะชัย แผนกเหรัญญิก เก็บเงินค่าอาหารจากสมาชิก
        2. ขวัญตระกูลรับผิดชอบอาหาร คือ แกงเขียวหวานและข้าว 1 หม้อเนื่องจากที่บ้านมีคนทำกับข้าวอร่อย


3.  การขยายชั้นหนังสือ เพราะมีชั้นเพิ่มแต่พื้นที่ไม่พอหนังสือก็แน่น

     มติ
        1.  ขยายชั้นหนังสืออ้างอิงให้มาถึงโต๊ะ ให้บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
        2.  มอบหมายให้ นพรุจและอนุรักษ์ วางแผนผังการจัดชั้นบริการใหม่ส่งภายใน 

บ่ายวันที่ 11 เมษายน 2549
        3.มอบหมายวันเพ็ญทำหน้าที่นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป

จบประชุมไม่เป็นทางการ รายงานก็ไม่เป็นทางการ แต่ได้งานอย่างเป็นทางการ(11 เมษายน 2549) ดังนี้

1.  จรัญเริ่มทำเว็บแล้ว

2.   ขวัญตระกูลเริ่มทำคำถามแล้วและวันเพ็ญกำลังร่างคำตอบแล้วเหมือนกัน

3.  นพรุจและอนุรักษ์จัดการเรื่องขยายชั้นหนังสือและทำแผนผังชั้นหนังสือใหม่แล้วอย่างสวยงาม

4.  วันเพ็ญ นำผลงานของนพรุจและอนุรักษ์เสนอขออนุญาตปรับผังชั้นหนังสือใหม่แล้ว ผอ. ชอบแผนผังใหม่ขอ 1 ชุด เพื่อนำเสนอท่านอธิการบดีให้ทราบปัญหาพื้นที่ห้องสมุดแทบจะไร้ที่นั่งอ่านแล้ว

5.  พรุ่งนี้การประชุมข้อ 2 ก็ต้องเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

6. ส่วน 2 หนุ่ม สุชาติและวีระ ต้องช่วยพี่ 2 คนขยายชั้นในโอกาสต่อไป ตกลงทุกคนมีงานทำครบถ้วน
 

สรุป  เป็นงานที่ได้ตั้งหลายอย่าง

1.  ทุกคนมีส่วนร่วมแม้จะเป็นงานเล็กๆ

2.  ผลงานรวดเร็วพอดู

3. คาดหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บรรณารักษ์บริการความเห็น (1)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ทำงานเป็นทีมอย่างไม่เป็นทางการดีครับ