ในวันนี้ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมคือ MindManager , MindMapperและ Freemind (ซึ่งต้องทำการติดตั้ง jre ก่อนจึงจะสามารถทำงานกับ Freemind ได้) ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม MindManager แล้วนั้นจะเกิดโฟลเดอร์ MindJet ขึ้นมา โดยการลงโปรแกรมดังกล่าวนั้นเพื่อให้สามารถอ่านไฟล์งานวิจัยที่เป็น .TWD ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับได้ เพือที่จะได้สามารถนำมาแปลงเป็น mindmap โดยใช้โปรแกรมFreemind ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เคยเข้าอบรมเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดความชำนาญในการสร้าง mindmap ด้วย Freemind มากขึ้น และสามารถสร้างได้รวดเร็วขึ้น