GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แบบทดสอบ คำบุพบท

การใช้แบบทดสอบคำบุพบท ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

แบบทดสอบ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อบจ.ชลบุรี

เรื่อง คำบุพบท                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        ปีการศึกษา ๒๕๕๑            เวลา   ๒๐   นาที/ชั่วโมง   ๑๐  คะแนน      

คำชี้แจง ใหันักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

             ๑. ข้อใด คือความหมาย ของคำบุพบท

                     ก.  คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ข. คำนามชี้เฉพาะ  เช่น ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดง

        ค. คำที่บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

       ง. คำที่บอกลักษณะ เช่น น้ำ   ขวด

๒. ข้อใด คือ คำบุพบท

          ก. เป็นคำทีใช้สดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อบอกความเกี่ยวข้องและหน้าที่ของคำเหล่านั้น

       ข. คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำ  มีคำว่า ด้วย โดย นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริย หรือคำวิเศษณ์

       ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

๓. ข้อใด คือความหมายของคำ บุพบท

ก. เป็นคำทีใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อบอกความเกี่ยวข้อและหน้าที่ของคำเหล่านั้น

ข. คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำ มีคำว่า ด้วย โดย นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์

ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

๔. คำบุพบท แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. ๒  ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ

ข. ๓  ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง

ค. ๔ ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์

ง. ๖ ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์ คำบุพบทบอกเวลา คำบุพบทบอกความเปรียบเทียบ

๕. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกสถานที่

               ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน

               ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

                ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

               ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

๖. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง

              ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน

              ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

              ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

             ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

๗. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ

            ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน

            ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

            ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

            ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

๘. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์

            ก. แห่ง ของ

           ข. บน ใน ใต้

           ค. โดย ทั้ง ด้วย

           ง. สำหรับ กับ  แก่

๙. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกเวลา

          ก. เมื่อ ตั้งแต่ จน กระทั่ง

         ข. บน ใน ใต้

        ค. โดย ทั้ง ด้วย

         ง. สำหรับ กับ  แก่

๑๐. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความเปรียบเทียบ

           ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรีย

           ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

           ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

           ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

**********************************************

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 235316
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 17
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (17)

ไม่มีเฉลยหรอคะ

ไม่มีเฉลยหรอคะ

LฉaE oยู่ xนาEEE...

เเย่มากๆ เลยค่ะ

น่าจะมีเฉลย

มีเฉลยป่าว

แวร์ อาร์ เฉลย

ทำไม ไม่มีเฉลย อะ   แย่จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เค๊ามีให้ดูแนวข้อสอบก็ดีแค่ไหนแล้วละคับ??

คนที่ไม่พอใจนี่,,สามารถทำข้อสอบแล้วสร้างบล๊อกพร้อมเฉลยได้ไหมล๊ะคับ??

ทำเป็นปากเสียนะคับ....

(ขอบคุณคนโพสข้อสอบนะคับ)..

ทำไมไม่มีเฉลย

ดุเเล้วยังจี

น่ามีเสลยร้อเเล้วว่าเขียนผิด

ขอขอบคุณนะค่ะที่ให้หนูทำรายงานส่งครูได้

เออว่ะ ไหนว่ะเฉลย ไหนบอกว่ามีงีย

ขอเฉลยหน่อยได้ไหมค่ะ ต้องปริ้นเอาไปให้ครูอ่ะค่ะ

เแลยไม่มี งงค่ะ

น่าจะมีเฉลยด้วยนะ