คะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 52


คะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 52

เก็บคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. ครั้งต่อมาแทนนายอภิรักษ์  ไว้เป็นข้อมูล

----1------  

สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ทั้ง 50 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า

อันดับ 1 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 934,602 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.41

อันดับ 2 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หมายเลข 10 พรรคเพื่อไทย ได้ 611,669 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.72

อันดับ 3 ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หมายเลข 8 ได้ 334,846 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16.27

อันดับ 4 นายแก้วสรร อติโพธิ หมายเลข 12 กลุ่มกรุงเทพฯใหม่ ได้ 144,779 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.03

อันดับ 5 นางลีนา จังจรรจา หมายเลข 3 ได้ 9,043 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.44

อันดับ 6 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล หมายเลข 1 ทีมกรุงเทพฯพัฒนา ได้ 6,017 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.29

อันดับ 7 นายเอธัส มนต์เสรีนุสรรณ์ หมายเลข 14 พรรคสุวรรณภูมิ ได้ 4,117 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.20

 

อันดับ 8 นายวิทยา จังกอบพัฒนา หมายเลข 9 ได้ 3,582 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.18

อันดับ 9 นายกงจักร ใจดี หมายเลข 5 ได้ 2,400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.12

อันดับ 10 นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ หมายเลข 11 ได้ 2,222 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.11

อันดับ 11 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ หมายเลข 4 ได้ 1,875 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.09

อันดับ 12 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ หมายเลข 6 กลุ่มเมตตาธรรม ได้ 1,431 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.07

อันดับ 13 นายอิสระ อมรเวช หมายเลข 7 ได้ 922 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04

และอันดับ 14 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ ได้ 656 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.03

ใน 50 เขต ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ถึง 46 เขต ขณะที่นายยุรนันท์ได้คะแนนอันดับ 1 เพียง 4 เขต ได้แก่ ดอนเมือง ลาดกระบัง สายไหม และดุสิต ซึ่งทั้ง 4 เขต เป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยมีฐานคะแนนเสียงหนาแน่น

 


ด้านนายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน (สปท.) กทม. กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,210,803 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4,150,103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 แยกเป็นบัตรดี 2,058,219 บัตร คิดเป็นร้อยละ 97.05, บัตรเสีย 16,107 บัตร คิดเป็นร้อยละ 0.76, ไม่ประสงค์ลงคะแนน 46,395 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19 ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551 ที่มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเพียง 37,345 บัตร โดยเพิ่มขึ้น 9,050 บัตร

 


"เขตที่มีผู้ใช้สิทธิมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ เขตทวีวัฒนา 31,221 คน ร้อยละ 58.51 เขตพญาไท 30,984 คน ร้อยละ 56.03 เขตบางรัก 19,106 คน ร้อยละ 59.95 เขตลาดพร้าว 50,424 คน ร้อยละ 55.36 และเขตสะพานสูง 34,631 คน ร้อยละ 55.14 ส่วนเขตที่มีผู้ใช้สิทธิน้อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ เขตดุสิต 38,869 คน ร้อยละ 45.94 เขตคลองเตย 37,628 คน ร้อยละ 46.48 เขตราชเทวี 25,422 คน ร้อยละ 47.33 เขตบางนา 34,819 คน ร้อยละ 47.59 และเขตจอมทอง 59,445 คน ร้อยละ 48.82Ž" นายยศศักดิ์กล่าว

 


นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัด กทม. กล่าวถึงสาเหตุที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงร้อยละ 51.10 ว่าน่าจะมาจากประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งเพิ่งเสร็จสิ้นและเหน็ดเหนื่อยจากการฉลองปีใหม่

 

ที่มา : ตัดจาก วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 19:42:29 น.  มติชนออนไลน์

----2------  

จากผลคะแนนเลือกตั้งรวมที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้ถึง 934,602 คะแนน โดยกวาดคะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่ ถึง 46 เขต ยกเว้น 4 เขตคือ ดอนเมือง ดุสิต ลาดกระบัง และเขตสายไหม ที่พ่าย นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้สมัครพรรคเพื่อ    ไทย โดยมี 10 เขตที่คะแนน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  ห่างนายยุรนันท์มากที่สุด ได้แก่ เขตสาทร ห่างถึง  14,698 คะแนน สวนหลวง 12,659 คะแนน บางคอแหลม 12,558 คะแนน บางแค 11,666 คะแนน  ยานนาวา 11,233 คะแนน บางกะปิ 11,196 คะแนน จตุจักร 11,084 คะแนน วัฒนา 10,995 คะแนน บางกอกน้อย 10,758 คะแนน และเขตคลองสาน 10,405 คะแนน
 
ขณะที่นายยุรนันท์ มีคะแนนนำใน 4 เขตที่ชนะ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ ได้แก่ เขตลาดกระบังชนะ 4,324 คะแนน สายไหมชนะ 3,615 คะแนน ดุสิตชนะ 3,450 คะแนน และเขตดอนเมืองชนะ 2,319 คะแนน และเขตที่แพ้คุณชายน้อยสุด 5 อันดับคือ คันนายาวแพ้ 808 คะแนน หนองแขม 1,643 คะแนน หลักสี่ 2,078 คะแนน บางเขน 2,630 คะแนน และราษฎร์บูรณะ 3,002 คะแนน
 
นอกจากนี้นายยุรนันท์ ก็ได้คะแนนภาพรวมเป็นอันดับสองในทุกเขต ม.ล.ปลื้ม-ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ได้คะแนนอันดับสามในทุกเขต ตามด้วย นายแก้วสรร อติโพธิ ที่ได้คะแนนอันดับสี่ในทุกเขต โดยมี 5 เขตที่คุณปลื้มได้คะแนนเกินหมื่นคือ เขตจตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางแค และสายไหม ทั้งนี้ผู้สมัครทั้ง 14 คนมีคะแนนในทุกเขต โดยได้น้อยสุดคือ 2 คะแนน
 
เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ซึ่งนายอภิรักษ์ได้รับเลือกตั้ง 991,018 คะแนน นั้นได้ทุบสถิติกวาดคะแนนนิยมอันดับหนึ่งไปทั้ง 50 เขตเลือกตั้ง ซึ่งนอกจากมีฐานคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ตุนไว้ราว 600,000 คะแนนแล้ว ด้วยหน้าตาอันหล่อเหลา มีบุคลิกเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง โชว์ ภาพความทุ่มเทขยันมุ่งมั่น และการเป็นแชมป์เก่าทำให้นายอภิรักษ์ได้คะแนนนิยมส่วนตัวบวกเพิ่มไปจนสามารถทุบสถิติเดิมที่ทำไว้ในสมัยแรก 911,441 คะแนน โดยที่อดีตผู้ว่าฯรฟม. ประภัสร์ จงสงวน จากพลังประชาชน หน้าใหม่ในเวทีการเมืองได้ 543,488 คะแนน แต่ครั้งนี้นายยุรนันท์ ทำคะแนนให้พรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นถึง 70,000 คะแนน เป็น 611,669 คะแนน เนื่องจากบุคลิกคุณชายสุขุมพันธุ์ ไม่โดดเด่น พูดจาไม่ฉะฉาน แถมยังสูงวัย ไม่โดนใจคน ดีที่มีโลโก้พรรคประชาธิปัตย์ติดหนึบ แถมยังมีนายอภิรักษ์ ไปช่วยหาเสียงจึงรั้งคะแนนไว้ให้ ขณะที่นายยุรนันท์ มีภาพเป็นอดีตดาราหนุ่มหล่อ พูดจาฉะฉาน บุคลิกดี คะแนนบางส่วนที่เคยเทให้ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์จึงถูก กระชากจากสาว ๆ รวมทั้งกลุ่มคนรากหญ้าไปให้นาย        ยุรนันท์มากขึ้น
 
ส่วน ม.ล.ปลื้ม-ณัฏฐกรณ์ นั้นถือว่าได้คะแนนส่วนตัวล้วน ๆ จากความที่เป็นพิธีกรดัง และเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ชูความเป็นนักการเมืองเลือดใหม่ ฟากนายแก้วสรร ก็ได้จากแฟนคลับ ซึ่งชื่นชอบนโยบาย ซื่อสัตย์ กัดติด ฟิตงาน บริหารเป็น จะเข้าปราบทุจริตใน กทม. แต่ด้วยความที่นายแก้วสรรเป็นคนโผงผาง ดุดัน หลายฝ่ายเกรงว่าจะประสานงา มากกว่าประสานงาน จึงโหนกระแสการปราบทุจริตไม่ขึ้น ที่สำคัญยามนี้คนไทยส่วนใหญ่อยากให้บ้านเมืองสงบและให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว

เขต จำนวนผู้มีสิทธิ %ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย% บัตรไม่ลงคะแนน%
ดุสิต 84,610 45.94 0.76 3.17
พระนคร 46,219 52.55 0.68 2.11
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 41,289 50.61 0.77 2.24
สัมพันธวงศ์ 22,614 55.1 0.68 2.28
บางรัก 34,146 55.95 0.73 2.32
ปทุมวัน 41,895 50.47 0.82 2.52
ราชเทวี 53,707 47.33 0.7 2.75
สาทร 66,898 51.99 0.87 2.4
บางคอแหลม 72,517 51.21 0.75 2.3
ยานนาวา 64,109 49.36 0.71 2.28
คลองเตย 80,956 46.48 0.88 2.17
วัฒนา 55,066 49.24 0.56 2.07
ดินแดง 103,868 51.29 0.63 1.93
ห้วยขวาง 57,260 51.48 0.65 2.37
วังทองหลาง 83,877 50.65 0.46 2.08
ลาดพร้าว 91,088 55.36 0.49 2.15
บางซื่อ 110,726 49.16 1.01 2.33
หลักสี่ 86,505 53.63 0.64 2.17
จตุจักร 126,488 51.96 0.58 2.13
พญาไท 55,296 56.03 0.64 2.6
บางเขน 136,040 52.01 0.58 2.3
สายไหม 125,241 48.86 0.7 1.83
ดอนเมือง 119,297 49.06 0.69 2.12
หนองจอก 97,745 51.39 0.96 2.05
คลองสามวา 103,321 52.36 0.6 1.86
คันนายาว 61,092 54.97 0.67 2.1
บึงกุ่ม 108,208 53.75 0.51 1.89
บางกะปิ 110,845 50.48 0.48 1.96
สะพานสูง 62,804 55.14 0.58 1.9
มีนบุรี 91,107 52.12 0.68 1.93
ลาดกระบัง 103,575 49.68 0.86 2.01
สวนหลวง 84,677 51.72 0.61 2.04
ประเวศ 108,305 49.39 0.81 2.09
บางนา 73,167 47.59 0.59 2.21
พระโขนง 73,813 51.12 0.69 2.31
ธนบุรี 97,152 49.09 0.84 2.38
คลองสาน 60,577 52.75 0.85 2.22
บางกอกใหญ่ 58,635 53.7 0.65 2.36
จอมทอง 121,761 48.82 0.99 2.34
ราษฎร์บูรณะ 67,288 50.56 1.67 2.36
ทุ่งครุ 81,136 51.77 1.31 2.04
บางขุนเทียน 101,429 51.92 1.46 2.12
บางบอน 70,341 52.59 1.11 2.05
ภาษีเจริญ 99,191 49.6 0.74 2.27
บางแค 142,652 50.06 0.7 2.15
หนองแขม 99,067 51.25 0.8 2.05
บางพลัด 81,008 51.67 0.82 2.34
บางกอกน้อย 96,105 49.68 0.75 2.19
ตลิ่งชัน 82,026 52.02 0.75 2.55
ทวีวัฒนา 53,364 58.51 0.66 2.4
รวม 4,150,103 51.1 0.76 2.19

 

ที่มา : ตัดจาก วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552   เดลินิวส์ออนไลน์

หมายเลขบันทึก: 234911เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2009 09:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 21:51 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท