Play and Learn เพลินพัฒนา

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      กิจกรรมต่อยอดคุณอำนวยในช่วงบ่าย อาจารย์ ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ จาก SCG  ใช้เกมส์เป็นเครื่องมือ โดยเริ่มด้วย

     Game Super TL ให้แต่ละคนเขียนข้อความที่คิดว่าเป็นสุดยอดเรื่องของตนเอง ๓ ข้อ แต่เป็นเรื่องจริง ๒ ข้อ ไม่จริง ๑ ข้อ  นำไปให้ผู้อื่นพิจารณา ทีละคน และให้ออกความเห็นว่า ข้อใดไม่จริง จนครบ ๑๕ คน แล้วดูผลว่า มีใครบ้างที่ ข้อไม่จริง ไม่ถูกเลือกเลย หรือ ถูกเลือกน้อยที่สุด ถือว่าเป็น Super TL สุดยอด ตล. คือหลอกชาวบ้านได้เนียนมาก........

      กิจกรรมต่อมาเป็นการฝึก...การขัดแย้งหรือคิดเห็นต่าง พร้อมเสนอความเห็นใหม่ ที่แตกต่างจากคนก่อนหน้า....ต่อกันไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคนในกลุ่มในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่คิดร่วมกัน แล้วเปลี่ยนหัวข้อใหม่ ในรอบที่ ๒ แต่คราวนี้ให้ฝึก....การชื่นชมเห็นด้วยและต่อยอด ความคิดหรือข้อเสนอของผู้ที่เสนอก่อนหน้าตนเสมอ...ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคนในกลุ่ม

       ประเด็นสำคัญคือ การให้ สะท้อนหลังกิจกรรม( Reflection)  เพื่อให้เห็นว่าเกิดความคิด ความรู้สึก และการเรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรม ได้เห็นความหลากหลายที่ได้จากแต่ละคน...บางคนเห็นว่าการชื่นชมต่อยอดง่ายกว่าการขัดแย้ง ในขณะที่บางคนเห็นว่าการขัดแย้งง่ายกว่าการต่อยอด....

      กิจกรรมนี้ (ในความคิดของผม...ซึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือผิด) เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรู้จักตัวตนของแต่ละคนมากขึ้น ได้รู้จักกันและกันมากขึ้น ซึ่งทำให้แต่ละคนกล้าที่จะก้าวออกมาจากโหมดปกป้อง ( safe) ออกมาสู่โหมดที่จะเปิดใจไว้วางใจ (trust) สามารถที่จะเล่าเรื่องของตนให้กันและกันฟังได้จนเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Bonding) นำไปสู่การร่วมมือกันกระทำ (Action) สู่เป้าหมายได้....มองเห็นความแตกต่าง....เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การฝึกทักษะ สุนทรียสนทนา หรือ Dialogue ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
  • แอบมาเรียนรู้ครับ ท่านอาจารย์ Panda
  • แต่งงๆ ว่า คนที่ไม่ถูกเลือกเรื่องไม่จริง ทำไมได้เป็น Super TL หรือ สุดยอดนักตอแหลแห่งชาติ..อิอิ
เขียนเมื่อ 
  • เนื่องจากมันเป็น ปฏิเสธ ซ้อนปฏิเสธ นะครับท่าน Beeman ลองค่อย ๆ คิดดูนะครับ...อิอิ
เขียนเมื่อ 

งานนี้ไม่ได้เป็น super TL เลยค่ะ

เขาจับได้หมดเลย...โกหกไม่เนียน..อิอิ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ panda มากครับ สำหรับการตีพิมพ์บันทึกดีๆ เช่นนี้

ผมได้ไอเดีย copy & Mo นำไปใช้เป็นกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ได้อีกแล้วครับ

และขอขอบคุณคุณทวีสิน ด้วยครับ ที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีมาให้เราได้ใช้ครับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ คุณP  Thawat ครับที่แวะมา และนำไปต่อยอด
  • คุณทวีสิน มักมีอะไรใหม่ ๆ มาให้พวกเราได้เรียนรู้เพิ่มอยู่เสมอ ครับ
เขียนเมื่อ 
  • ก็เป็นประสบการณ์นะ คุณอิงP
  • ถ้าฝึกบ่อย ๆ ก็มีความชำนาญขึ้นนิ.....แต่เอเป็น Super TL นี่ดีอะเปล่า ?
  • คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญของกิจกรรมนะครับ