ความหมายของสถิติและข้อมูล

aor
สถิติคืออะไร
               สถิติ หมายถึง   

 • ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น
 • ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง(Sample) หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ๆ ค่า (Statistics)
 • วิชาการแขนงหนึ่งที่จัดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการสถิติอันประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูล(Collection of Data) 2.การนำเสนอข้อมูล(Presentation of Data ) 3.การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) 4.การตีความหมายของข้อมูล (Interpretation of Data ) ข้อมูล(Data) หมายถึง รายละเอียดข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถิติและข้อมูล

คำสำคัญ (Tags)#สถิติคืออะไร

หมายเลขบันทึก: 233727, เขียน: 06 Jan 2009 @ 17:26 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

สุรินยา ศรีขวาชัย
IP: xxx.147.85.2
เขียนเมื่อ 

สวยจังนักสถิติ

นางสาวสุรินยา ศรีขวาชัย
IP: xxx.26.179.205
เขียนเมื่อ 

สถิติ คือ ตัวเลข ที่แทนค่าสิ่งนั้นๆ นะจ๊ะ

sm1 Somchit
IP: xxx.24.168.231
เขียนเมื่อ 

สถิติ สิ่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

11
IP: xxx.172.29.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ.....

สุรินยา ศรีขวาชัย
IP: xxx.53.112.14
เขียนเมื่อ 

สถิติ คือ ตัวเลขที่แทนค่าในสื่งนั้นๆ

IP: xxx.9.31.109
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนค่ะ

ไม่ประสงลงนาม
IP: xxx.164.235.85
เขียนเมื่อ 

บ้า

ข้อมูลน้อยจัง

อุไรวรรณ การุญ
IP: xxx.26.240.84
เขียนเมื่อ 

ได้คำตอบแล้วค่ะข้อสอบ 2 ข้อ ข้อ1.สถิติประกอบด้วย 4 ขั้นตอน อะไรบ้าง ข้อ2.สถิติที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแล้วสรุปผลไปยังประชากรคือ.. ขอบคุณมากค่ะ

เฟิร์น
IP: xxx.53.160.89
เขียนเมื่อ 

ไม่ละเอียดเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย