ขณะนี้มีหลายท่านกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี และเรื่องกองทุนต่าง ๆ ตัวผมเองอยู่ห่างไกลจากเรื่องพวกนี้มาโดยตลอด ปีนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ (แต่ก็ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรสักเท่าไร) เนื่องจากไม่อยากให้พลาดที่จะได้เงินบางส่วนมาดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ KM เนื่องจาก KM เป็นกิจกรรมใหม่ ไม่เคยมี baseline ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณมาก่อน จึงอาจพลาดโอกาสที่จะได้เงินมาสนับสนุนได้โดยง่าย 
                ปีที่แล้วทั้งปีผมต้องไปเจียดเงินตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยมาดำเนินกิจกรรม KM เนื่องจากแผนการดำเนินกิจกรรม KM มาทำเอาตอนหลังจากที่เขาพิจารณาจัดสรรเงินไปแล้ว คือมาจัดทำกันช่วงหลังไปทำ workshop ที่บ้านผู้หว่านในเดือนธันวาคม 2547 ปีนี้ผมเตรียมพร้อมหลายอย่าง และอย่างหนึ่งที่อยากเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็คือการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “การให้ทุนอุดหนุนเพื่อจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ”  ทำเป็นประกาศไว้ก่อนจะได้ขอเงินมาสนับสนุนได้ง่ายขึ้น
                แนวความคิดพื้นฐานที่เป็นที่มาของประกาศนี้ คือ ผมสังเกตว่าคนที่มีโอกาสจะช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารทั้งหลาย เนื่องจากมีตำแหน่ง (มีอำนาจ) มีเงิน มีคนที่จะช่วยงาน แต่การทำงานก็มักจะเป็นไปในลักษณะ command and control เป็นส่วนใหญ่ มักมีโครงสร้างการทำงานตามแนวดิ่งและยึดติดอยู่กับหน่วยงานของตนเอง ซึ่งไม่ค่อยจะเหมาะกับแนวความคิดของ KM ผมจึงคิดอยากจะเปิดโอกาสให้กับบุคลากรทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีโอกาสช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการของ KM
                ความจริงประกาศนี้ออกตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2548 จนบัดนี้ยังไม่มีใครขอทุนอุดหนุนเลย เนื่องจากผู้ขอจะต้องมีความรู้สองอย่างเป็นอย่างต่ำ คือเรื่อง KM และเรื่อง blog และที่สำคัญมากกว่านั้นคือผู้ขอจะต้อง มีความมุ่งมั่น จริงจังที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร รายละเอียดของประกาศมีดังนี้ครับ

http://www.nu.ac.th/office/quality/Download/CoP.pdf


                ผมจะยินดีอย่างยิ่งครับถ้าจะมีผู้มาช่วยกันขอใช้เงินจากกองทุนนี้ หรือจะมีผู้ใดเอาแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง จะได้เป็นเพื่อนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ต่อไปในอนาคต

                วิบูลย์  วัฒนาธร