ไม่มีควีน แต่มีเกสรเยอะ 

สงสัยผึ้งคงหาเกสรเก่ง น้ำหวานก็มี แต่ไข่ไม่ค่อยมี ตรวจผึ้งวันนี้สนุกค่ะ

กัลยา