ภาคใต้

ใต้สุดของประเทศไทยคือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

ภาคใต้

 

พื้นที่ของภาคนี้ มีเป็นอันดับสี่รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ 14 จังหวัด ประชากรในจังหวัดเหล่านี้ พูดภาษาไทยสำเนียงใต้ แต่ส่วนใหญ่จะพูดภาษาไทย สำเนียงภาคกลางได้ มีประชากรบางส่วน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสซึ่งนับถือศาสนาอิสลามพูดภาษายาวีซึ่ง เป็นภาษาท้องถิ่นคล้ายคลึงกับภาษามาเลเซีย แต่ในปัจจุบันการคมนาคมติดต่อกันมีมากขึ้นอย่างทั่วถึง และผลจากการศึกษาเล่าเรียน ทำให้ชาวไทยเหล่านี้พูดภาษาไทยได้มากขึ้น การแต่งกายของคนในภาคใต้ นั้นหญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมถึงข้อเท้า มีลวดลายเรียกว่า "ผ้าบาติก" ( พื้นเมืองเรียกปาเต๊ะ ) สวมเสื้อ รัดรูปปล่อยชายยาว ส่วนชายนิยมนุ่งโสร่ง สวมเสื้อปล่อยชาย อย่างไรก็ตามลักษณะเช่นนี้ มีให้เห็นไม่มากนัก ส่วนมากจะแต่งตัวตามสมัยนิยม

 

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย



ความเห็น (0)