คนดีสหเวช Happy Soul : 19 นายวายุส์ แก้วฉิม

19 นายวายุส์ แก้วฉิม

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  19  ขอแนะนำ 
นายวายุส์  แก้วฉิม   นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2277

นายวายุส์  แก้วฉิม

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2546
  • ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีล 5  ในวันเกิดของทุกปีตลอดชีวิต
  • - รักษาศีล 5  ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปีตลอดชีวิต

นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
26  ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)