การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

มนมีน
การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการผสมผสานแนวคิดกับแนวปฏิบัติเข้าด้วยกัน

การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

               

                การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นการผสมผสานแนวคิดกับแนวปฏิบัติเข้าด้วยกัน  โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

                1.  การสร้างบรรยากาศเปิด  ให้สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาได้รับทราบความจำเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงานทุกคนให้ก้าวหน้ามั่นคงเป็นมืออาชีพ

                2.  พัฒนาวินัยพื้นฐาน 5 ประการ  ให้แก่สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานวิธีการคิดการปฏิบัติของตนเองและสถานศึกษา

                3.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้และพร้อมต่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารและระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะของหน่วยงานและระบบงานต่าง ๆ

                4.  พัฒนาผู้นำให้มีทักษะในการเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศ  สามารถนำพาทีมงานและบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ได้

                5.  กำหนดรูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะที่เหาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

                6.  กำหนดมาตรการในการถ่ายเทองค์ความรู้และทักษะเข้าสู่การปฏิบัติงาน  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยเป็นลักษณะการท้าทายและการสนับสนุน  เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

                7.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  เช่น การกำหนดเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายทีมงานที่ชัดเจน  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทีมงาน  มีระบบการผ่องถ่ายอำนาจการตัดสินใจและการบริหารงาน   และมีการสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของมนมีน(ป.โท บริหารม.บูรพา)

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรแห่งการเรียนรู้#การพัฒนาสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 230587, เขียน: 19 Dec 2008 @ 09:23 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 22:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่ดี  แต่การผสมผสานแนวคิดกับแนวปฏิบัติได้ต้องดูบริบทด้วย

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณ neenee'และคุณ mommam ค่ะที่เสนอแนวคิดร่วมกัน

เขียนเมื่อ 

การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ก็ดี แต่เราต้องทำได้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณลูกฮวกนะจ๊ะที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

กำลังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคะ ยังไงก็แลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะ