เครือข่าย "ใจ"..ทำงาน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรามี "ทีม" ที่ผนึกกันเป็นแนวร่วมในงาน "สุขภาพจิตและจิตเวช"...ได้อย่างเต็มภาคภูมิใจ

กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร ...ในการดำเนินงาน..ทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานนโยบาย ที่มีเข้ามาให้เราได้ทำ..ตลอดทั้งปี...แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ลืม คือ "การพัฒนาเครือข่าย" การทำงาน นอกจากเราได้ได้ทีม "ใจ" ในกลุ่มเยาวชน สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้และต่อเนื่องมาตลอดของการทำงาน..นั่นคือ "ทีม" ทำงานในกลุ่มบุคลากรทั้งในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล..สานสร้างการดำเนินงานที่มีการเชื่อมโยง และผูกสัมพันธไมตรีต่อเนื่องมาไม่เคยหยุด

 

 

ภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงาน คือ การเชื่อมต่องานที่มีความต่อเนื่องไม่ขาด ดังนั้นจึงอาจเรียกได้ว่าเรามี "ทีม" ที่ผนึกกันเป็นแนวร่วมในงาน "สุขภาพจิตและจิตเวช"...ได้อย่างเต็มภาคภูมิใจ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)