1.จัดการเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ณ ที่ว่าการอำเภอของเราเอง  โดยนำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศไปด้วยนะ  2.ติดต่อทำเรื่องขอรับพระราชทานปริญญาบัตร  ทำเรื่องขอจบ  ที่ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยของเราเอง  3.ศึกษาเรื่องการแต่งกายตามแบบธรรมเนียมทหารจากเวปไซด์http://www.rta.mi.th/index1.asp  4.ไม่มีเครื่องแบบก็ทำให้มีด้วยครับจะยืมจะตัดก็แล้วแต่สะดวก  แล้วที่สำคัญกระบี่ครับ  ไปยืมได้ที่ศูนย์ฝึกนศท.ที่เราเคยไปฝึกนั่นละครับ  พร้อมกันนั้นก็ต้องไปซื้อชุดประกอบกระบี่ที่ร้านที่ขายเกี่ยวกับเครื่องแบบทหารครับ  5.ตัดแต่งทรงผมให้สมกับเครื่องแบบนายร้อยนะครับ  และก็ไปซ้อมตามนัด  ศึกษาระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด  เพื่อเกียรติของเราครับพี่น้อง  ขอให้โชคดีครับ