ดูได้ที่นี่http://www.gotoknow.org/file/athikom/car.swf