สวัสดีเพื่อนๆชาว km ทุกคน ผมค่อนข้างตื่นเต้นมากที่ได้มาเรียนวิชานี้ โดยส่วนตัวแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้เท่าไร คิดว่าคงจะเป็นการรวบรวม จัดเก็บความรู้ที่มีอยู่มากมายและกระจัดกระจายมาจัดกลุ่ม นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด   และที่แน่ๆก็คือต้องมีประโยชน์อย่างมากกับตัวผมและเพื่อนๆทุกคนแน่นอน สำหรับตัวผมเองวันนี้ค่อนข้างยุ่งและมีประชุมทั้งวัน แถมย้งต้องมานั่งคิดหัวข้อ minor thesis ด้วย แต่ก็ยังคิดไม่ได้เลย  คิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงได้หัวข้อที่จะทำแล้วขณะที่ผมพิมพ์บันทึกฉบับนี้   เอาละครับโม้มากไปนิดมาเข้าเนื้อหาดีกว่า     สำหรับผมนั้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ  ชนิดของความรู้ ( Type of Knowledge ) ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

             1. Tacit Knowledge  เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวทุกคนซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความสามารถส่วนตัวยากที่จะเขียนหรืออธิบายได้ เช่น ให้บอกวิธีการเขียนภาพให้สวยงาม   บอกวิธีการทำอาหารให้อร่อย  บอกวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

             2. Embedded Knowledge  เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กร

             3. Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่สามารถเขียนหรืออธิบายออกมาได้ง่าย เช่น คู่มือการปฎิบัติงาน  วิธีการใช้เครื่องมือเครื่องจักร