จากการเตรียมพร้อมผ่านด่านที่ 2 กับพี่เลี้ยงโครงการ(อ.เม่ย) เข้าสู่ด่านที่ 3 มีอาจารย์เสาวรัตน์ รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิ และท่านหัวหน้าภาควิชาพยาธิอาจารย์ปารมี ได้นัดซ้อมการนำเสนอจริงที่ห้องประชุม 2 ของภาควิชา เพื่อดูเนื้อหาและ power point อาจารย์เสาวรัตน์บอกย้ำว่า "ต้องเน้น และพูดให้มีน้ำหนักในบางจุด" อาจารย์ปารมี(หัวหน้าภาค)บอกว่า "ให้ใส่รูปแทนเนื้อหาเพื่อให้การสื่อเรื่องราวที่เรานำเสนอให้ผู้อื่นที่ไม่รู้เรื่องการทดสอบ reticulocyte count มาก่อนเมื่อได้ฟังสามารถรู้และเข้าใจได้" และ power point สีซีดไม่เข้มเหมือนในคอมฯ พี่เลี้ยงได้เปลี่ยนสีพื้นให้เข้มขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางจุด พร้อมกับถ่ายรูปขั้นตอนการทดสอบให้ลงจัดใน power point 

        ตาต้องกลับมาตั้งหลักใคร่ครวญถึงเนื้อหาในการนำเสนอจึงตัดสินใจเอาทั้งตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ กราฟ ภาพ reticulocyte ลงในสไลด์แผ่นเดียวกันซึ่งเป็นผลหลักของการดำเนินงาน ที่ขยายผลต่อเนื่อง และวันนำเสนอจริงมาถึงเวลายืดเยื้อจนเกือบบ่าย 4 โมงครึ่งเนื่องจากภาควิชาพยาธิของเราถูกเลื่อนมานำเสนอปิดท้ายรายการในระหว่างรอคอยบางช่วงของเวลารู้สึกตื่นเต้นต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกลึกๆ สักครู่หนึ่งก็ดีขึ้น และกลับมาเป็นอีก เพราะยังกังวลกับเวลาที่กำหนดในการนำเสนอภายใน 5 นาที แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี

        ต้องขอบคุณหัวหน้าภาควิชาอาจารย์ปารมี รองหัวหน้าภาคอาจารย์เสาวรัตน์ พี่เลี้ยงโครงการ อ.เม่ย หัวหน้าหน่วยและสมาชิกชาว hemato รวมถึงชาวพยาธิทุกท่านที่ให้กำลังใจ