การมาขอกลุ่มttac

กลุ่มใหม่ไฉลัยกว่าเดิม

วันที่ 31 มีนาคม 49 เราได้รับการเยี่ยมจากกลุ่มทีแทคซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ กลุ่มเราจึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำให้เราเข้าใจการทำงานของกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อคอยช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อมากขึ้น กลุ่มนี้คอยช่วยให้เพื่อนเขาได้มีการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นและถามถึงการมีสิทธิบัตรยาว่าเห็นด้วยหรือไม่ ผมตอบไปว่าการมีสิทธิบัตรยาเป็นสิ่งที่ดีหากไม่มีก็จะทำให้เสียผลประโยชน์บางอย่างถ้าซักวันหนึ่งประเทศไทยเราสามารถผลิตยาเองได้แล้ว ถ้ามีอีกประเทศเอาไปใช้โดยไม่ขออนุญาตประเทศเราก็เสียผลประโยชน์แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่ขยายเวลามากกว่าเดิม การมาครั้งนี้เป็นการเปิดกว่าของกลุ่มและขยายเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น กลุ่มจึงลงความเห็นว่าควรระวังเรื่องเงินเป็นสำคัญหากเมื่อไรก็ตามที่มีเงินมากขึ้นความแตกต่างทางความคิดก็มากขึ้นเช่นกันครับ

ภก.มด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ธาตุพนมความเห็น (0)