การทำต้นไม้บอนไซจากกระดาษ

( รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2551 จังหวัดชัยภูมิ )

           แนวคิดในการประดิษฐ์

ddress>      จากการที่โรงเรียนมีกระดาษข้อสอบเก่า ๆ กระดาษหนังสือพิมพ์ และเศษกระดาษ ถ้านำไปชั่งกิโลขาย ก็ได้ราคาน้อย จึงได้มีการระดมความคิดของนักเรียนว่า จะนำกระดาษเหล่านี้ มาแปรสภาพให้เป็นวัสดุหรือชิ้นงานที่มีราคาขึ้นมาได้อย่างไร จนได้ข้อสรุปจากนักเรียนว่า ควรนำกระดาษมาปั้นเป็นเครื่องประดับโดยใช้วิธีการทำให้ละเอียดแล้วนำมาผสมกับกาว ซึ่งเมื่อแห้งแล้วจะมีคุณสมบัติแข็งแรงและทนทานไม่แตกหักเหมือนดินเหนียวและมีนำหนักเบา  โดยให้นักเรียนฝึกปั้นเป็นรูปต้นไม้ เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการของนักเรียน  และรูปทรงตามธรรมชาติ  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักต้นไม้ ddress>และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง เป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการลงสีตามแนวทางศิลปะ พร้อมกันนั้นก็ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะนำเศษวัสดุที่มีอยู่มาดัดแปลง ประดับประดา ตามจินตนาการของนักเรียน จนเป็นชิ้นงานที่สามารถนำมาจำหน่ายเพื่อเพิมมูลค่าของสินค้า เป็นรายได้ของนักเรียนอีกทางหนึ่ง ddress>             วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ ddress>         1. ลวดผูกเหล็ก  ลวดอ่อน ddress>        2. กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษปอนด์ เศษกระดาษ ddress>        3. กาวลาเทกซ์ กาวตราช้าง ddress>        4. ถาดรอง  กระถาง ddress>        5. คุถัง ddress>        6. กรีนกอล์ฟท่ชำรุดหริอขาดแล้ว  ดอกไม้ประดับ ddress>        7. สีโสเตอร์ ddress>        8. แล็คเกอร์ วัสดุเคลือบเงา ddress>               การนำไปใช้ประโยชน์ ddress>          ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  สถานที่ทำงาน  โรงแรม  ห้องพักผ่อน ddress>                          ******************************************