ดอกไม้เป็นธรรมชาติที่ใกล้ตัวเด็ก   และบทร้อยกรองเป็นเรื่องที่ควรสร้างให้เด็กเกิดความคุ้นชินกับคำสัมผัสที่ไพเราะ  รู้จังหวะท่วงทำนองการอ่าน เพราะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาไทยที่ต้องอนุรักษ์  จึงจัดทำหนังสืออ่านสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ โดยประพันธ์เป็นกลอนสี่  จำนวน   เล่ม    หนังสือจะตั้งชื่อตามสีของดอกไม้ คือ  ขาวรื่นชื่นใจ  เหลืองสดใสงามตา ชมพูน่าหาชม  และแดงสวยสมชมเพลิน  แต่ละเล่มเด็กจะรู้จักดอกไม้ตามสีที่ประพันธ์ในเล่มนั้น ๆ

                สำหรับเรื่อง ชมพูน่าหาชม   เล่มนี้เด็กจะรู้จักดอกไม้สีชมพูอีกทั้งจบลงด้วยการเชิญชวนให้เด็กรักและร่วมกันปลูก

                หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยว ข้องกับเด็กจะนำหนังสือเล่มนี้ไปฝึกการอ่านให้เด็กได้ รับความรู้อย่างสนุกสนาน

                                   ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

(หนังสือส่งเสริมการอ่านที่จัดทำโดยครูวรรณี มี  11  เรื่อง คือ  เรื่อง 1. แดงสวยสมชมเพลิน  2. เรื่อง เหลืองสดใสงามตา 3. เรื่อง ชมพูน่าหาชม 4. เรื่อง ขาวรื่นชื่นใจ  5. เรื่องเรียนรู้ภาษาไทยให้สนุก...ฝึกคำกับสระ  6. เรื่อง เรียนรู้อักษรสูงอย่างสนุก 7. เรื่อง เรียนรู้อักษรกลางอย่างสนุก 8. เรื่อง ชักจูงให้คลายทุกข์ สนุกเรียนอักษรต่ำ 9.  เรื่อง กำเนิดผีเสื้อน้อย  10.เรื่อง ปลาดุกปราบยักษ์ 11. ทายปริศนาหาชื่อผลไม้)