ครบรอบ 12 ปี กรมกิจการพลเรือนทหาร บก.สูงสุด


กองทัพ กับการพัฒนาประเทศ

    วันนี้เป็นวันหนึ่งที่สำคัญ.......... คือเป็นวัน  "    ครบรอบ 12 ปี : กรมกิจการพลเรือนทหาร  "

       จึงขอนำผลงานมาฝากให้รู้กันคะ

...............................................................................................................................................................................................................................

    กรมกิจการพลเรือนทหาร เรียกกันย่อๆว่า กร.ทหาร ขึ้นตรงในสังกัดของกองบัญชาการทหารสูงสุด

..............เป็นกรมฝ่ายเสนาธิการร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพ ปฏิบัติการด้านจิตวิทยา

 การประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัย  การบูรณาการกิจการพลเรือนเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงสืบไป

.......................................................................................................................................

      เรื่องนี้ พลโทสุรัตน์ วรรักษ์ เจ้ากรม กิจการพลเรือนทหาร   ย้ำว่าชาวไทยตระหนักดีว่า ความเป็นเอกราชของชาติไทย แต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ด้วยพระปรีชาสามารถทางการรบและการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยกองทัพเป็นพลกำลังสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ     ที่ผ่านมากร.ทหารได้ให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพและสร้างความเชื่อถือศรัทธาจนเป็นที่พึ่งของประชาชนมาโดยตลอด  

..............................................................................................................................................................................................................................

 

 โดยกำลังพลได้ปฏิบัติการหลายด้าน ได้แก่

 ภารกิจเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จัดทำโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โครงการรวมพลังเยาวชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ดอยแม่สลอง โครงการร้อยใจไทยรวมใจปลูกป่า ที่ต้นน้ำหนาว โครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำเพื่อขยายผลศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

..................................................................................................................................................................................................................................

 นอกจากนี้ได้ร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในการป้องกันแก้ไขยาเสพติด ในโครงการต่างๆ เช่น การปฏิบัติธรรมนำปัญญา ค่ายผู้นำบุตรหลานชาวไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด การรวมพลังแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ค่ายพุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านยาเสพติด การสัมมนาวิทยากรผู้นำศาสนา การสัมมนาพระวิทยากรกองทัพธรรมกองทัพไทย การอำนวยการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

................................................................................................................................................................................................................................

 ส่วนด้านการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศได้ดำเนินการในโครงการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการระวังและป้องกันอุทกภัยพื้นที่บ้านหมู่ 1,2,3,และ5 ตำบลกระแซง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการกองทัพไทยช่วยประหยัด ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกให้กำลังพลและประชาชน   

............................................................................................................................................................................................................................ 

สำหรับการปฏิบัติการจิตวิทยานั้นได้ใช้สื่อทุกแขนงในการเผยแพร่และปลูกฝังเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและประชาชน  

..............................................................................................................................................................................................................................     

งานสนันสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดน ได้จัดทำโครงการรักกันไว้เถิดล้วนไทยด้วยกัน โครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ การช่วยเหลือเกษตรกรตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการของขวัญจากใจสู่ใต้ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต 

.............................................................................................................................................................................................................................

การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ในทุกพื้นที่และทุกกรณี  เช่น ที่จังหวัดสิงห์บุรีและ อ่างทอง  เป็นต้น 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศที่ประสบภัยภิบัติ ได้แก่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลน นาร์กีส ประเทศสหภาพพม่า โดยได้ปฏิบัติการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์จากผู้บริจาค   ทางบกน้ำหนักบรรทุกรวม 200 คัน  ทางอากาศน้ำหนัก 280 ตัน และยังเป็นหน่วยหลักในการจัดหาเรือไฟเบอร์กลาสและอุปกรณ์ก่อสร้างส่งมอบให้รัฐบาลพม่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย   และปฏิบัติการขนส่งเพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนคัมมุริ   ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ  กระสอบทราย  ข้าวสาร อาหารแห้ง   น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น

................................................................................................................................................................................................................................

 ความเห็น (4)
  • สวัสดีครับ
  • กรมกิจการพลเรือนทหาร มีเฉพาะที่ขึ้นกับกองบัญชาการทหารสูงสุดหรือเปล่าครับ
  • เคยอบรมร่วมกับทหาร เห็นมีบางท่านมาจาก กร.ทหารอากาศ, กร.ทหารเรือ ก็เลยสงสัยว่าจะมี กร.ทหาร แยกไปตามเหล่าทัพอีกหรือไม่
  • ถามแบบคนไม่รู้นะครับ...ขอบคุณมากครับ

กร.ทหาร มีประจำทุกเหล่าทัพคะ

เช่น กร.ทหารอากาศ ของกองทัพอากาศ

กร.ทหารเรือ ของกองทัพเรือ

กร.ทหารบก ของกองทัพบก

แต่ที่นำแสดงไว้ข้างต้น คือ กร.ทหาร ขึ้นตรงกับ กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งปัจจุบัน

เรียกชื่อใหม่ว่า กองบัญชาการกองทัพไทย คะ

  • ขอบคุณครับที่กรุณาให้ความกระจ่าง

สวัสดีค่ะ คุณ เตือนใจ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๒ เป็นวันครบรอบ ๑๓ ปีของกรมกิจการพลเรือนทหาร ดิฉันแอบเข้ามาดูผลงานที่คุณเขียนปชส.ให้กับกรมนี้ แต่ไม่ยักเจอ อยากทราบว่าคุณเขียนไว้ที่ บล๊อกไหนคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี