วันนี้ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพี่พัช โดยเป้าหมายที่โทรไปคุยกับพี่พัช คือจะคุยในเรื่องแผนการดำเนินงานต่อของชุมชน ซึ่งก็ได้นำเสนอไปแล้วใน Blog วันนี้ก็จะถามความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว