วันพรุ่งนี้ (4 เม.ย. 49) ชาวKM เกษตรชุมพร จะจัดประชุมทีมงาน เพื่อดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ตามเป้าหมายเพื่อให้องค์กรสามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เพื่อนำไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย  หน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานจังหวัดชุมพร  ผลการประชุมเป็นอย่างไร จะได้นำเสนอต่อไป