เกมคณิตศาสตร์แสนสนุก ฝึกสมอง ปะลองปัญญาที่ฮิตที่สุดในขณะนี้คือซุโดกุ (SUDOKU) เพราะสมองคนเราต้แงพัฒนาตั้งแต่เด็ก ฝึกเล่นทุกวันจะดีมาก ถึงแม้จะมาจากญี่ปุ่น  แต่ดังไปทั่วโลก เน้นการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
หลักการดังนี้
1 ทุกแถวทั้งแนวตั้งและแนวนอนของตาราง 9 x 9 ต้องมี่เลขโดด 1- 9
2 ในตารางเล็ก 3 x 3 ทั้งหมดต้องมี่เลข 1- 9 ครบ
คลิกเล่นหรือโหลดตรงนี้