เกษตรกรไทยเป็นผู้ที่มีความคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังอย่างแนบเนียบ

 

กระบวนการส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ของสังคมเกษตรไทยต้องมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เพื่อรับมือกับอัตราที่เพิ่มขึ้นของระบบอื่น

 

เกษตรกรไทยต้องได้รับการสนับสนุนความเข้าใจด้านไอทีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่าเทียมกับระบบอื่น หรือให้ระบบอื่นเปลี่ยนแปลงอัตราให้เท่ากับอัตราของระบบเกษตร

 

"วิ่งด้วยความเร็วเท่า ๆ กัน"