ธรรมกับความเสี่ยง

"คนที่มีธรรมหรือมีคุณธรรมเท่านั้น จะสามารถประกอบอาชีพได้สำเร็จ มีความเจริญมั่นคง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เรียบร้อย และสามารถเข้าสังคมได้ สร้างสังคมได้สำเร็จ บริหารสังคมได้ราบรื่น"

             วันนี้มีเวลาเตรียมรายละเอียดในเรื่องความเสี่ยง ทบทวนตั้งแต่คณะกรรมการ ระบบการรายงาน การสรุป วิเคราะห์ประเภท/ความรุนแรงและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานความเสี่ยงทั้งหมด เตรียมสำหรับการอบรมความเสี่ยงแก่บุคลากรในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนนี้ เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของสถาบันให้แน่นยิ่งขึ้น และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะในช่วงที่ระดมค้นหาความเสี่ยงทางคลินิกตอนสอบซ่อมนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้คณะกรรมการความเสี่ยงได้รวบรวมความเสี่ยงทางคลินิกมาวิเคราะห์เพิ่มมากมาย และทำให้เห็นภาพความเสี่ยงทางคลินิกของสถาบันได้ชัดเจนขึ้น จึงต้องวางพื้นฐานให้ยั่งยืนต่อไป  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ เป็นวิทยากร (ซึ่งมีอาจารย์จาก พรพ. บอกว่าบำราศฯ โชคดีที่ได้คุณหมอซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจและรักงานคุณภาพด้วยใจอย่างแท้จริงมาช่วยงาน : ขอยืนยันว่าเป็นความจริง 100% เพราะขนาดคุณหมอใกล้คลอดเต็มทีแล้ว ยังรับปากช่วยอย่างเต็มที่) ต้องขอขอบคุณคุณหมอไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

             พอทบทวนเอกสาร/เตรียมงานนานๆ เข้าก็เริ่มวกวน จึงหยิบหนังสือกฏแห่งกรรม & ธรรมปฏิบัติของพระธรรมสิงหบุราจารย์มาอ่าน มีข้อความตอนหนึ่งเขียนว่า "คนที่มีธรรมหรือมีคุณธรรมเท่านั้น จะสามารถประกอบอาชีพได้สำเร็จ มีความเจริญมั่นคง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เรียบร้อย และสามารถเข้าสังคมได้ สร้างสังคมได้สำเร็จ บริหารสังคมได้ราบรื่น" ทำให้เกิดความอยากรู้ว่า "ธรรมหรือคุณธรรม" นั้น  ในหนังสือมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหน อ่านไปจนสรุปได้ว่า ธรรมจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่

1. ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย    ก. ความรู้จักตน ในตำแหน่งของตน    ข. รู้จักหน้าที่ของตน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ    ค. ความสำนึกว่า การละเลยต่อการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่เป็นความผิด ความเสียหาย

2. ความมีวินัย   ก. ถือ ระเบียบแบบแผน    ข. ถือ มารยาท    ค.ถือ ประเพณี

               ความรับผิดชอบและความมีวินัยทำให้สามารถก้าวหน้าไปตามวิถีทางที่ถูกต้อง คำว่า "ธรรม" หมายถึง พฤติกรรม หรือสิ่งที่ให้เกิดอานุภาพคุ้มครองผู้ปฏิบัติให้อยู่ในสถานะที่ดีงาม ด้วยความมั่นคง

              โชคดีที่หันไปอ่านหนังสือตอนที่กำลังสับสน ทำให้เกิดกำลังใจ ถ้าไม่หยิบหนังสือดีๆ มาอ่านเพื่อเสริมกำลังใจในการทำงาน สงสัยเกิดความเสี่ยงกับเราเองได้เหมือนกัน ขอเสนอแนะให้ท่านอื่นลองปฏิบัติดูนะคะ อาจเกิดกำลังใจและทางสว่างได้เช่นกัน หรือมีวิธีการอื่นก็บอกเล่ากันด้วยนะคะ

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (3)

seangja
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วก็ทำให้สงบใจ จะนำข้อคิดไปฝึกหัดตัวเองให้มากขึ้นค่ะ

no name
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาด้วยค่ะ

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 
ฝากขอบคุณอาจารย์ปิยวรรณ, คุณหมอรุจนี และมอมที่ช่วยให้งานความเสี่ยงของเราพัฒนาขึ้นเยอะเลย