• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การพัฒนางานบริการร่วมกันระหว่างภาควิชาพยาธิวิทยาและฝ่ายการพยาบาล (2)

  การทำงานร่วมกันมีบรรยากาศที่ดีมากๆ   

คณะกรรมการร่วมพัฒนางานบริการพยาธิ-พยาบาล มีการประชุมกันมา 3 ครั้งแล้ว  พย, ธค 48 และ กพ 48  การทำงานร่วมกันมีบรรยากาศที่ดีมากๆ และ ก่อให้เกิดผลดีๆ ต่อไปนี้ขึ้นแล้ว ….

  1. ทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น จากการรับรู้รู้วิธีการปฏิบัติ และข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย
  2. สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เช่น เราพบว่าสิ่งส่งตรวจที่ใส่ตะกร้ามาส่งห้องแล็บ ถูกวางในแนวนอน ทำให้หกเลอะเทอะ   เราแนะนำให้ใส่ในกระป๋อง แถมทำกระป๋องวาง specimen ให้ด้วย (โครงการพัฒนางานของคุณเพ็ญแข) แค่นี้ ก็แก้ปัญหานี้ได้
  3. เกิด practice guideline ในการปฏิบัติงาน  เรื่องนี้มีที่มาจากปัญหาการส่งตรวจให้ถูกคน และการติดและ patch bcarcode จากหอผู้ป่วย  เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติเดียวกัน ตัวแทนจากฝ่ายพยาบาลจึงเขียน guideline ในการเก็บและส่ง specimen
  4. เกิดการการยอมรับ และกล้าเปิดเผยข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน   เราตกลงกันว่า ฝ่ายแล็บจะส่งข้อมูลความผิดพลาดของเก็บส่ง specimen ให้พยาบาล และ ฝ่ายพยาบาล จะส่งข้อมูลความผิดพลาดการรายงานผลให้แล็บ  กันทุกเดือน
  5. เกิดความร่วมมือของพยาบาล ในการทำโครงการพัฒนางานของบุคลากรพยาธิ ดังตัวอย่างเรื่องกระป๋องวาง specimen ข้างต้น

นี่เป็นผลการดำเนินงานในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา แล้วเราทั้งสองหน่วยงาน คงดำเนินการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป เพื่อ .. คุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): คุณภาพ พัฒนางาน 
  หมายเลขบันทึก: 22169
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 5
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

     เห็นด้วยกับหัวหน้าภาคอย่างยิ่งเลยค่ะแต่ขอเสนอให้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอค่ะ  เพราะเท่าที่ผ่านมาบางเดือนเว้นประชุมไปค่ะ  ทำให้แก้ปัญหาได้ไม่ทันการณ์ค่ะ
จะกระซิบอ.ประสิทธิ์ให้ค่ะ ครั้งต่อไปอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับการให้เลือด แต่คงต้องให้เวลาแต่ละฝ่ายรวบรวมข้อมูลกันมาก่อน

เรียนท่าน CKO
ขอ AP แจมด้วยได้เปล่าคะ คือฟังๆ ปัญหาจากสมาชิกแล้ว คิดว่าที่พยายามแก้ๆ กันนั้น ลองคุยกับคนอื่นดูอาจจะดีกว่าคอยตามแก้ไม่มีที่สิ้นสุด

ได้อยู่แล้วค่ะ  อ.ปลื้มจิตเป็นชุดนี้อยู่ AP รวบรวมประเด็นว่าจะคุยเรื่องอะไรดี ก็จะให้ทางฝ่ายพยายามเตรียมข้อมูลมาพร้อมกัน

 

ถ้าเรา ( ฝ่ายบริการพยาบาลและภาคพยาธิ ) มีการทบทวนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เช่น speciment หาย หรือผิดพลาด การรายงานผลผิดพลาด ฯลฯ ด้วยกัน น่าจะแนวทางแก้ปัญหาที่ดีด้วยกัน เข้าทำนอง หลายหัวดีกว่าหัวเดียว ( แนวคิดนี้ได้มาจากการประสานงานด้วยกันระหว่างภาคฯรังสีกับฝ่ายบริการพยาบาล ทำให้ได้แนวทางใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน