ตอนที่1 ภาพที่สร้างด้วบโปรแกรม GSP ที่สวยงามที่สุดจะต้องเป็นภาพแบบแอนนิเมชั่น มาชมกันครับ

                                                       

ต้องการกลับเวบไซต์การใช้งานโปรแกรม GSP คลิก  http://gotoknow.org/blog/gsp