วันนี้มีเกมมาให้เล่น  เป็นเกม  ถาม ตอบ  ดังนี้ครับ
                ถาม 1  ยุบสภาทำไม ?
                ตอบ  ให้คนไทยไปเลือกตั้ง
                ถาม 2  เลือกตั้งแล้วได้อะไร ?
                ตอบ  ได้ไทยไม่รักไทยละกระมัง
                ถาม 3  เลือกตั้งบริสุทธิ์ใช่ไหม ?
                ตอบ  ตอบไม่ได้อายจัง
                ถาม 4  งั้นนายกฯ จะเป็นใคร ?
                ตอบ  คนถูกโห่ไล่เสียงดัง
                ถาม 5  เขาจะเป็นไปทำไม ?
                ตอบ  ขายเมืองไทยให้ได้สตังค์
                ถาม 6  สตังค์นั้นเป็นของใคร ?
                ตอบ  ตระกูลใหญ่ที่คนชัง
                ถาม 7  เขาจะไปพ้นเมื่อไหร่ ?
                ตอบ  เมื่อเมืองไทยใกล้พัง
                ถาม 8  งั้นเราจะทำอย่างไร ?
                ตอบ  ตะโกนให้เสียงดังดัง
                ถาม 9  ถ้าเขาทนไม่ไหว ?
                ตอบ  ก็ยุบสภาให้นุงนัง

                กรุณาทวนกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่คำถามเดิมครับ
                ขอเชิญเล่นเกมนี้ต่อ  โดยถาม ตอบ เพิ่มเติมครับ