ชุมชน Dreamweaver เปิดตัว

Dreamweaver เปิดตัวครั้งเเรก

การเริ่มสร้างเ็ว็บไซท์

1.Click ที่ site>manage sites>new site

2.แล้วตั้งชื่อ

3.Click next เเล้ว click no I don't want to use user technology

4.Click next แล้ว click อีกที

5.แล้วมันจะเขียนว่า How do you want to connect your remote server? เลือก local/network แล้วข้างใต้ก็ Click folder ที่อยู่ข้างๆ เเล้วเลือก my documents

6. Click next แล้วก็ next อีกที

 

7. Click done

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้ dreamweaver ทำ เว็บไซท์ความเห็น (0)