จากบันทึกที่ผมได้เล่าไว้เมื่อวันที่ 28 มี.ค.49 < Link > นั้น ภาพบรรยากาศงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยวันแรก (30 มี.ค.49) เป็นดังนี้

         วิบูลย์ วัฒนาธร