การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ


ตึกเพชรได้มีการทบทวนหาสาเหตุโดยใช้ C3ther พบว่าการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจึงมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.ปฐมนิเทศน์ผู้ป่วยรับใหม่ทุกรายพร้อมญาติให้เข้าใจกระบวนการรักษา
2.จัดทำเอกสารการดูแลผู้ป่วยตึกเพชรให้กับญาติเพื่อเข้าใจกระบวนการรักษา
3.ผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงทุกรายพยาบาล/แพทย์จะเป็นผู้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ญาติเข้าใจ
ลักษณะของผู้ที่ติดสุรา
              ใบหน้าบวมฉุ นัยน์ตาแดง ลมหายใจมีกลิ่นสุรา ผิวที่หน้าและลำตัวจะเป็นผิวทองแดง มือสั่น ท่าทางไม่แข็งแรง

C3ther 1.2.3.

เมื่อหยุดดื่ม/ลดการดื่ม
                จะเกิดอาการขาดแอลกอฮอล์ลภายใน 6-8 ชั่วโมง จะมีอาการ สั่น นอนไม่หลับ ฝันร้าย วิตกกังวล   บางรายมีอาการชัก   หลงลืม พูดช้า ตอบไม่ตรงคำถาม การพูดเรื่องต่างๆไม่ต่อเนื่อง แขนขาไม่มีแรง เสียการทรงตัว เดินเซ บางราย เดินไม่ได้ เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร มีไข้ เพ้อคลั่ง ท่าทางหวาดกลัว  มีอาการประสาทหลอนทางตาหูและผิวหนังรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่จะหยิบออก ความจำเสื่อมจำวันเวลา สถานที่และบุคคลไม่ได้

การดูแล/ช่วยเหลือ
1.การทำความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย การพักผ่อนนอนหลับและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
2.ให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ งดอาหารมัน
3.เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดคุย หรือเมื่อมีปัญหาให้โอกาสผู้ป่วยคิดและตัดสินใจเลือกวิธีที่มีเหมาะสมด้วยตนเอง
4.ให้คำชมเชยเมื่อผู้ป่วยจำเหตุการณ์และข้อมูลต่างๆได้
5.ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับผลเสียของการดื่มสุราทำลายสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ถ้าไม่สามารถเลิกได้โดยเด็ดขาดจะทำให้มีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
6.ให้กำลังใจในการเลิกดื่มสุรา
7.ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง
8.ป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยโดยให้อยู่ในสายตาตลอด ถ้าวุ่นวายมากจำเป็นต้องมีการผูกมัดผู้ป่วยไว้ที่เตียง             

****เมื่อมีปัญหาโทรศัพท์ปรึกษา 02-5310080-8 ต่อ438 ,439 ตลอด24 ชั่วโมง หรือสายด่วนยาเสพติด 1165  ****

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกเพชรความเห็น (0)