ข้อบ่งชี้ในการรับผู้ป่วยสุราเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยสุรามีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งใน 8 ข้อ

     พยาบาลหลายท่านอาจสงสัยว่า เพราะอะไรน๊า คุณหมอที่ OPD. จึงรับผู้ป่วยสุรารายนี้เข้ารับการรักษาทั้งๆผู้ป่วยไม่มีอาการที่น่าจะรับเข้าเป็นผู้ป่วยในเลย จากการประชุมของทีมสุรามีมติว่า หากผู้ป่วยสุรารายใดมีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งใน 8 ข้อนี้ ถือว่าสามารถรับเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในได้ เกณฑ์ที่ว่านี้ คือ

          1. มีประวัติการขาดสุราแล้วชัก (Rum  fit) หรือเคยมีอาการ Delirium

          2. มีประวัติการดื่มสุราตลอดทั้งวันทั้งคืน

          3. มีอาการทางจิตเวช เช่น Schizophrenia  mania  depression  suicidal  attempted

          4. สภาพแวดล้อมทางบ้านไม่เหมาะสมสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

          5. มีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตนเองและผู้อื่น

          6. เคยรักษาแบบผู้ป่วยนอก  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

          7. ผู้ป่วยประสงค์จะเป็นผู้ป่วยใน

         8. มีข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์การวินิจฉัย (DSM IV)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพยาบาลความเห็น (0)