ปีที่ 14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์กรคุณภาพ

ความช่วยเหลือ มีน้ำใจซึ่งกันและกันทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า งานทุกอย่างจะเรียบร้อยและได้ผลดี ปัญหาทุกอย่างก็จะถูกแก้ไขได้เสมอ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 14 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันนั้นพวกเราชาววลัยลักษณ์ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนครับ วันนี้บรรยากาศของความเป็นกันเองดีมาก ๆ เลยครับ โดยเฉพาะพวกเราหลายคนที่ได้เคยผ่านโครงการ KM มา ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าถึงในหลักและหัวใจของ KM อย่างแท้จริง นั่นก็คือ Care and Share ความช่วยเหลือ มีน้ำใจซึ่งกันและกันทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า งานทุกอย่างจะเรียบร้อยและได้ผลดี ปัญหาทุกอย่างก็จะถูกแก้ไขได้เสมอ ผมเองวันนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากแขกผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาร่วมงานเมื่อเช้าวันนี้ว่า “คนวลัยลักษณ์รู้สึกว่า จะทำงานเป็นทีมดีเหลือเกิน ช่วยเหลือกันดีนะ” ผมคิดว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราชาววลัยลักษณ์ต้องช่วยกันสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรที่เรารักกันต่อไปนะครับ 14 ปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์กรคุณภาพ ที่มีความมุ่งมั่น และความภูมิใจของผู้คนมากมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับเชิดชูของคนในสังคมในทุก ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะพวกเราชาววลัยลักษณ์ และแน่นอนที่สุดว่า การที่วลัยลักษณ์ของพวกเราจะเป็นองค์กรคุณภาพ และเป็นที่หนึ่งได้นั้น ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราชาววลัยลักษณ์ทุกคน ในการทุ่มเทการทำงานอย่างเสียสละ การรักและพร้อมที่จะทำงานเป็นทีม การมุ่งมั่นเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ขององค์กร และการพัฒนางาน สร้างนวัตกรรมในการทำงานอยู่เสมอ ใช่ใหมครับ ในปีหน้า 2550 ซึ่งก็จะเป็นปีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะครบรอบปีที่ 15 พวกเราชาววลัยลักษณ์ก็ได้มีการคิดและวางแผนกันในเบื้องตันแล้วโดยที่ประชุมผู้บริหาร ว่าเราคงจะได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียว ยังผมก็อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนพวกเราชาววลัยลักษณ์ ได้ลองคิดและเตรียมกิจกรรมดี ๆ ไว้ทำกันมาก ๆ นะครับ เพื่อวลัยลักษณ์ของพวกเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (0)