ณ ค่ำคืน..ที่ "นิ่ง" สงบในความรู้สึก...ได้มีโอกาสอ่านบันทึก "สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้" ของ "คุณชายขอบ" และจึงอยากเขียนในสิ่งที่ get

 

 

 

ความครอบงำ...อิสระ

เราเกิดมา..อย่างอิสระ..ทาง "ความคิด" ที่เป็นอยู่
เมื่อเงื่อนของระยะเวลาที่เป็น....เราเริ่มไม่มีอิสระ
จากการเลี้ยงดู..จากสังคม..จากการถูกป้อนข้อมูล
เข้าไปใส่รหัส "สมอง"...หากใครโชคดีรหัสที่ได้รับ
อาจเอื้อให้เกิด "อิสระ" ทางความคิดและ "ปัญญา"


 

หาก..แล้วยิ่งเติบ..ใหญ่.."มนุษย์"..ต่างวิ่งหาอิสระนั้น
และในขณะเดียวกัน .."มนุษย์"..ก็พยายาม "วิ่ง" ครอบงำ
อิสระ...ของ "มนุษย์" ด้วยกัน

 


เพียงเพราะหลงว่า "ตน" มีปัญญา"..และ"อิสระ"ที่จะใช้ปัญญา
มากกว่าคนอื่น เช่น วัย..ความสัมพันธ์เชิงสังคม..สถานะทางวิชาชีพ
จึงมักใช้การสั่งการ..มากกว่า..การยอมรับ.."ปัญญา"
ความเท่าเทียม จึงไม่เคยเกิดขึ้น...


 

หากอยู่มา ณ วันหนึ่ง.."มนุษย์" ที่มัก "ครอบงำ" คนอื่นนั้น
แยบยล..มองเป็นคนระดับเดียวกัน
หากแต่มอง "ลึก" ลงไป..ยังมีความ "ครอบงำ"...และไม่เชื่อ
ใน..กระบวนการทางปัญญา..ของ "มนุษย์"..ด้วยกันนั้นอยู่ดี