การเลี้ยงแมงดานากับอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่ควรทดลอง

            พื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำยมและน่านมาพบกัน นายสงวน สลีสองสม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จึงได้รวบรวมข้อมูลของแมงดา เพื่อนำไปส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร สรุปในเบื้องต้น ดังนี้ แมงดามี 2 ชนิด คือ แมงดาป่า จะอาศัยอยู่ในป่าดงดิบหรือตามโพลงไม้ และ แมงดานา จะอาศัยอยู่ในที่โล่งแจ้งตามทุ่งนา ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีอาหารสมบูรณ์ แมงดาทั้ง 2 ชนิด จะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแมงดานาพอสรุปได้ คือ ต้องเตรียมบ่อดินผสมพันธุ์และเตรียมบ่อเพาะฟัก 2+ 4 เมตร ใช้พลาสติกปูฟื้นบ่อ แล้วนำดินตามท้องนาใส่เข้าไปเติมน้ำให้ท่วมดิน 10 ซม. จากนั้นให้หาพ่อ แม่พันธุ์แมงดาที่สมบูรณ์แข็งแรง 1 ต่อ 1 จะใส่ลงไปกี่คู่ก็ได้ แมงดา 1 คลอกจะลอกคราบพร้อมกัน 3 ครั้ง จึงจะเป็นตัวโตเต็มวัย แต่ถ้าจำนวนที่เลี้ยงมากเกินไปตัวที่แข็งแรงก็จะกินตัวที่อ่อนแอกว่า แล้วใช้ตาข่ายสีเขียวกางเป็นมุ้งสูง 1 เมตร คลุมแยกบ่อเอาไว้ เพื่อป้องกันการบินหนี ส่วนอาหารของแมงดาก็จะเป็นซากสัตว์ เช่น ปลา หอย ปู ฯลฯ บางรายนิยมใช้ปลาเทศบาลหรือปลาอีดูด เป็นอาหารอย่างดีให้กับแมงดา ให้ติดหลอดไฟเพื่อยั่วยุให้แมงดาออกมาผสมพันธุ์และออกไข่ แมงดาจะออกไข่ตามหลักที่ปักเอาไว้  จากนั้นให้ย้ายไข่แมงดาไปไว้ที่บ่อเพาะเลี้ยง  

            นี่เป็นข้อมูลบางส่วนที่รวบรวมมาได้ ซึ่งจะได้นำไปเสนอให้พี่น้องเกษตรกรประกอบการตัดสินใจทดลองปฏิบัติ เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมรายได้ในครอบครัว ผลเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 056-282606