ถ่ายเพื่อทำรีเสิร์ช  http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/DVE/FusionDVE/html/shooting_tips.html

ถ่ายแบบมือโปร  http://www.marcpeters.co.uk/shooting-tips.html

ถ่ายกลางคืนตอนกลางวัน  http://www.cineshare.com/columns/techniques/dayfornight.htm

Shooting:101 TIPS  http://www.exposure.co.uk/eejit/tips/

Apple สอนถ่ายหนัง  http://education.apple.com/education/ilife/howto/imovie_tips/

ถามตอบเทคนิค...  http://www.cinematography.net/Lighting%20TOC.htm

พูดถึงเบสิคต่างๆ  http://eduscapes.com/seeds/shooting.html
 
ข้อควรปฏิบัติ  http://journalism.berkeley.edu/multimedia/tutorials/shooting_tips/