หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด

หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด 

เรื่องสำคัญยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา  คือเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดความเข้าใจเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกแง่ทุกมุม  ทำให้ไม่ต้องน้อยใจในชะตาชีวิตของตน  และไม่ริษยาความสุขของผู้อื่น  เพราะได้เห็นแจ้งแล้วว่า  ความสุขทุกข์  รุ่งเรือง  หรือล้มเหลวในชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นผลรวมแห่งกรรมของตน  หรือกรรมแห่งหมู่คณะของตน  เป็นต้นเรื่องกรรม  ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์  ความแตกต่างกันในเรื่องอุปนิสัยใจคอของคน  แม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน  และมีมารดาบิดาเดียวกัน  ได้รับการอบรมอย่างเดียวกันความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องกรรม  ทำให้บุคคลมีน้ำอดน้ำทน  มีความบากบั่นมั่นคง  ไม่ท้อถอย  มีความเพียรสั่งสมกรรมดี  ขยาดต่อกรรมชั่ว  ไม่ตีโพยตีพายเมื่อผิดหวัง  และไม่ระเริงหลงในเมื่อประสบผลดี  เพราะมารู้แจ้งว่า  ผลทุกอย่างย่อมมีมาเพราะเหตุหลักกรรมจะเป็นไปไม่ได้  ถ้าไม่มีการเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิด  เพราะมีปัญหาชีวิตหลายอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้  ถ้าปราศจากการเวียนว่ายตายเกิด  หรือที่เรียกว่า  “สังสารวัฏ”  เช่นปัญหาเรื่องคนดีบางคนชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมาน  และคนชั่วบางคนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสำราญ เป็นต้น  ปัญหานี้จะเป็นเรื่องค้างโลก  ถ้ากฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่ไม่เข้ามาช่วยแก้อนึ่ง  ช่วงชีวิตเพียงช่วงเดียวของบุคคลสั้นเกินไป  ไม่เพียงพอพิสูจน์กรรมที่บุคคลทำไว้แล้วได้ทั้งหมด  การเกิดใหม่จะช่วยอธิบายกรรมในอดีตของคนได้อย่างดีที่สุด  ดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงเป็นสนามหรือเวทีสำหรับทดลองแรงกรรม  ว่าใครได้ทำกรรมอะไรไว้มาก – น้อย  เบาบาง  หรือรุนแรงเพียงใดด้วยประการฉะนี้   การศึกษาให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  มีผลเป็นความสุข  สงบแก่ผู้ศึกษาเรียนรู้  มีประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้น  ร่มเย็นและทำให้เห็นว่าการเกิดของเรามีความหมาย  ไม่ใช่เกิดมาโดยบังเอิญ  มีชีวิตอยู่อย่างหลักลอยปล่อยตัว  และตายไปอย่างน่าสมเพชเวทนา
ต่อไปนี้เป็นพระราชปรารถในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗ แห่งบรมราชจักรีวงศ์)“สำหรับพระพุทธศาสนานั้น  ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า  สิ่งที่เราควรสอนให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นเสียตั้งแต่ต้นทีเดียวคือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา  นั่นคือวัฏฏสงสาร  การเวียนว่ายตายเกิด  และกรรม  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว  เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา  เพราะหนทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้พ้นจากวัฏฏสงสาร  อันเป็นความทุกข์  แต่สิ่งที่ดีประเสริฐยิ่งนั้นคือ  ความเชื่อในกรรม  แต่จะสอนแต่เรื่องกรรมอย่างเดียว  ไม่สอนเรื่องวัฏฏสงสารด้วยก็ไม่สมบูรณ์ความเชื่อในกรรม  ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นของประเสริฐยิ่ง  ควรเพาะให้มีขึ้นในใจของคนทุกคน  และถ้าคนทั้งโลกเชื่อมั่นในกรรมแล้ว  มนุษย์ในโลกจะได้รับความสุขใจขึ้นมาก  เป็นสิ่งที่ทำให้คนขวนขวายทำแต่กรรมดี  โดยหวังผลที่ดี  เรื่องวัฏฏสงสารและกรรมนี้เป็นของต้องมีความเชื่อ  เพราะเป็นของที่น่าเชื่อกว่าความเชื่ออีกหลายอย่างข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า   ถ้าคนเราเชื่อกรรมจริงๆ แล้วควรจะได้ความสุขใจไม่น้อย  โดยที่ไม่ทำให้รู้สึกท้อถอยอย่างไรข้าพเจ้าเห็นว่า  เราควรพยายามสอนเด็กให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นในกรรมเสียแต่ต้นทีเดียว  ยิ่งให้เชื่อได้มากเท่าไรยิ่งดี  ควรให้ฝังเป็นนิสัยทีเดียว"--> เก็บความจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๗) ทรงปรารภเมื่อ  ๑๖  พ.ค. ๒๔๗๒      


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข้อมูลที่ใช้ในการเรียบเรียง  หนังสือชื่อ พุทธปรัชญาเถรวาท  :  อ.วศิน  อินทสระ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรก – สวรรค์ - สังสารวัฏ - การเวียนว่ายตายเกิดอธิบายอย่างไร

คำสำคัญ (Tags)#เวียนว่ายตายเกิด#ชมรมพัฒนาใจให้สว่างใส#ปราชญ์ขยะ#ตายแล้วเกิด#นรก-สวรรค์

หมายเลขบันทึก: 215754, เขียน: 11 Oct 2008 @ 14:19 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 12:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)